کل نماهای صفحه

۱ مرداد ۱۳۹۴

كليپ بسيار جا لب وديدني از وقاحت ولي فقيه دجال - با عينك جام زهر نگاه كنيد بهتر مفهوم است خميني دجال وضد بشر بود خامنه اي جانشين دجال است

 كليپ بسيار جا لب وديدني  از وقاحت ولي فقيه دجال - با عينك جام زهر نگاه كنيد بهتر مفهوم است خميني دجال وضد بشر بود خامنه اي جانشين دجال است 
اين كليپ در جنگ گرگها بيرون زد وباسم مستضعفين بيرون دادند 
اما بيشتر به نظر ميرسدكه در رقابت با اينكه كي زودتر خود را به آغوش شيطان بزرگ برسانددرست شده است 
الان كه خامنه اي جام زهر را خورد وما مذاكرات را ديديم متوجه شديم كه خامنه اي بيشتر از روحاني وهاشمي عاشق شيطان بزرگ بوده است اگر چه در رابطه با عشق اصلي اش يعني بمب توسط مقاومت ايران ناكام شده است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر