کل نماهای صفحه

۲۵ تیر ۱۳۹۴

توافق اتمي بزرگترين استمالت از زمان چمبرلينسايت كنگره هيل-14 ژوئيه 2015
سناتور مارك كرك Mark Kirk در مصاحبه با راديو دبليو آر كي او WRKO شهر بوستون توافق اتمي دولت اوباما با ايران را با ديپلماسي شكست خورده دوران نازي هيتلري مقايسه كرد و گفت توافق اتمي باراك اوباما با رژيم ايران يادآور استمالت چمبرلين نخست وزير انگلستان از آدولف هيتلر قبل از جنگ دوم جهاني است.
سناتور كرك گفت اين بزرگترين استمالت از زمان چمبرلين كه چكسلوواكي را به هيتلر داد ميباشد. او اضافه كرد اوباما بدليل درك و فهم بسيار ضعيفش از تاريخ و اينكه چه بسر چمبرلين آمد اين كار را انجام داده است. درس كليدي از دهه 1930 اين است كه استمالت مستقيم منجر به جنگ ميشود.
او افزود با اين توافق اتمي ما مواجه با بمب اتمي بيشتر, تروريستهاي بيشتر و اقدامات غير مسئولانه بيشتر از جانب ايران خواهيم بود. .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر