کل نماهای صفحه

۸ تیر ۱۳۹۷

رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکادر دیدار با خانم رجوی  :«من قویاً معتقدم که آلترناتیو این رژیم،شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری خانم رجوی است».

رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکادر دیدار با خانم رجوی  :«من قویاً معتقدم که آلترناتیو این رژیم،شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری خانم رجوی است».


عصر امروز، جمعه ۸تیر ۱۳۹۷، در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، مریم رجوی با رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس‌جمهور آمریکا در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار آخرین تحولات ایران از جمله گسترش اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی در تهران و شهرهای مختلف ایران و وضعیت شکننده رژیم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
مریم رجوی تأکید کرد استمرار قیام، به‌رغم موج گسترده دستگیریها و سرکوب از یک سو بیانگر آمادگی شرایط عینی و موقعیت ملتهب جامعه و از سوی دیگر حقانیت استراتژی مقاومت و نقش غیرقابل انکار کانونهای شورشی است.
مریم رجوی افزود شرایط به گذشته باز نمی‌گردد. سرنگونی رژیم به‌دست مردم و مقاومت ایران محتوم است و رژیم هیچ راه گریزی از آن ندارد.
شهردار جولیانی گفت دولت آمریکا اعلام کرده که رژیم ملاها حاکمیت مردم ایران را غصب کرده است و همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بارها اعلام کرده‌اند این یک رژیم فاسد است و مردم ایران قربانیان اصلی آن هستند.
رودی جولیانی، از امضا‌کنندگان بیانیه ۳۳تن از شخصیت‌های آمریکایی خطاب به گردهمایی ایرانیان تحت عنوان «ایران آزاد – آلترناتیو»‌ در حمایت از شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌یی مریم رجوی است.
وی گفت: سیاست قاطع در قبال رژیم که ما برای سالیان خواستار آن بودیم قدم اول است. قدم بعدی قرار گرفتن در کنار مردم و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت است که برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت مبارزه می‌کند. وی افزود: «من قویاً معتقدم که آلترناتیو این رژیم،شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری خانم رجوی است».


۷ تیر ۱۳۹۷

 قیام وشهرهای شورشی  وگرد همائی مقاومت وقدرت آلترناتیوگزیده مقالات امروز کلیک کنید وبخوانید

 قیام وشهرهای شورشی  وگرد همائی مقاومت وقدرت آلترناتیوگزیده مقالات امروز کلیک کنید وبخوانید


تهران بزرگترین شهر شورشی جهان -ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره ۹) - مسعود رجوی ۴تیر ۱۳۹۷

تهران بزرگترین شهر شورشی جهان -ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره ۹) - مسعود رجوی ۴تیر ۱۳۹۷

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
اینجا تهران است
بزرگترین شهر شورشی جهان.
آئینه تمام‌نمای ایران.
با کانونهای شورشیِ قهرمان.
سلام بر تهران و یکایک شهرهای بپاخاسته ایران


۶ تیر ۱۳۹۷

کارکردومسئولیت پیشتاز،مسعود رجوی - سلسله آموزشهای درونی مجاهدین - قسمت سوم 1392

کلیپ های منتخب از مریم رجوی وتبیین جهان ، رهبر مقاومت مسعود رجوی و...ببینید ومنتشر کنید


۵ تیر ۱۳۹۷

مریم رجوی و برنامه 10ماده ای و3حقیقت آشکار وکهکشان صدای نبض کانونهای شورشی در گوش جهان-ومطلبی بنام آب خوزستان کجاست -  گزیده مقالات

مریم رجوی و برنامه 10ماده ای و3حقیقت آشکار وکهکشان صدای نبض کانونهای شورشی در گوش جهان-ومطلبی بنام آب خوزستان کجاست -  گزیده مقالاتاعتصاب و خیزش در تهران و گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف کشور کلیک کنید وبخوانید

  • اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

    سومین روز اعتصاب و خیزش در تهران و گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف کشور

    • امروز (سه‌شنبه ۵تیر ۹۷) برای سومین روز متوالی بخشهای وسیعی از بازار تهران در اعتصاب به‌سر می‌برند و تظاهرات مردم ادامه دارد. در سرای ملی و سبزه میدان معترضان دست به تظاهرات زدند و به سوی مجلس رژیم راه پیمایی کردند. این اعتصاب به سرعت قسمتهای مختلف بازار در خیابان ناصر خسرو، بازارهای مقصود شاه،‌ زرگران، ساعت‌فروشان، قیصریه، پوشاک، آهنگران، ...