کل نماهای صفحه

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

تريلر خشم كارگر ويژه

تريلر خشم كارگر ويژه

01 مى 2018
 

maniranam-trailer-workers2تريلر خشم كارگر
خشمت پتكى‌ست
نه بر سر آهن،
كه بر سر همه بى‌شرافتى هاى تاريخ
مرگ بر ستمگر
كارگر بپاخيز
روز جهانی کارگر
 تهيه شده درمن ایرانم


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر