کل نماهای صفحه

۷ مرداد ۱۳۹۷

وقت آن رسیده تا حکومت ایران به درون مرزهایش برگردد

وقت آن رسیده تا حکومت ایران به درون مرزهایش برگردد
کشورهای اروپایی بعد از درس گرفتن از رویدادهای دردناک در این قاره روی ثبات و آرامش را در چندین دهه گذشته دیدند. اروپایی ها بالاخره به این نتیجه رسیدند تنها گزینه ای که برای ساختن آینده در اختیار دارند همان همزیستی بین همه گروه ها و کشورهای اروپایی است، هر چند تفاوت های نژادی و پیوندهای گوناگونی بین مردم این خطه وجود دارد. اروپایی ها، سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید به تفاوت ها احترام بگذارند و بر مبنای اصل حق اختلاف میان گروه های جمعیتی متفاوت در این کشورها رفتار کنند. اروپایی ها در عین حال برخورداری مرزهایشان از مصونیت بین المللی را به رسمیت شناختند و اذعان کردند که تجاوز به مرزهای سرزمینی یا نادیده گرفتن آنها غیر قابل قبول است.
در اروپای معاصر دیگر هیچ کشوری نمی تواند در امور همسایگان مداخله جویی کند و یا با ایجاد بی ثباتی به تشکیل گروه های شبه نظامی در خاک همسایگان بپردازد و زمام تصمیم گیری را به دست بگیرد. به عنوان مثال، دولت آلمان حق ندارد بگوید من مسئول سرنوشت مهاجران آلمانی در کشورهای همجوار هستم و به این دلیل می توانم مرزها را نادیده گرفته و این گروه ها را تابع و سرسپرده خود کنم. دخالت کشورها از طریق کانال های رسمی و ابزارهای قانونی و متعارف در سطح بین المللی انجام می شود. نقش آفرینی و میزان تاثیر گذاری، دیگر به بزرگی ارتش ها و اینکه چقدر می توانند به اقدامات وحشیانه و محاصره دست بزنند بستگی ندارد بلکه کشورها را بر مبنای دستاوردها و پیشرفت اقتصادی یا الگوی جذاب دسته بندی می کنند. بهترین دلیل برای این سخن، نقش آفرینی مهم آلمان در اتحادیه اروپا است.
مرزهای رسمی بین کشورها از نظر اروپایی ها بستر ساز همکاری و تردد بوده و دیوارهای سترگ و غیر قابل نفوذی برای انزوا و محاصره نیستند. بهبود شرایط معیشتی و توجه به آموزش و ایجاد فرصت های شغلی و حفظ محیط زیست و توسعه فراگیر در سرلوحه برنامه های حکومت های اروپایی قرار دارد. کشورها حق ندارد به بهانه دفاع از مساله ای یا تحمیل و گسترش ایدئولوژی و یا تغییر شیوه زندگی مردم به خاک کشور همسایه تجاوز کنند. کشورهای اروپایی این حق را برای خود قائل نیستند تا به جای دیگری تصمیم گیری کنند و یا اراده خود را بر آنها تحمیل و به خواست مردم بی اعتنایی کنند.
کشورهای خاورمیانه در چندین دهه اخیر صحنه جنگ جهانی خانمان سوز و ویرانگر نبوده اند اما این منطقه با توجه به پیامدهای جنگ عراق و ایران و حمله به کویت و حمله به عراق و موج خیزش های مردمی موسوم به “بهار عربی” به ویژه در سوریه و رنج و گرفتاری مردم فلسطین و کردها گرفتار نبردی از جنس جنگ جهانی شده است.
همزیستی بین کشورها و بین مردم یک کشور به دنبال موج های انفجاری در خاورمیانه از هم پاشیده و حرمت مرزهایی که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده اند از بین رفته و مرزها مورد تجاوز و تعدی های گسترده قرار گرفته اند. گاهی گروه هایی که اصلا به نقشه جغرافیایی کشورها باور ندارند و گاهی هم حکومت هایی که عرصه را در چارچوب مرزهای خود برای اجرای پروژه هایشان تنگ می بینند همه مرزها را زیر پا می گذارند و ارتش یا گروه های شبه نظامی را به خاک کشورهای دیگر گسیل می کنند.
هر چند منازعات جاری در برخی کشورها منجر به تغییرات سیاسی و جمعیتی شده اما این کشورها در حال تجزیه و ایجاد دو یا سه کشور دیگر و یا تغییر نقشه جغرافیایی شان نیستند. بهترین گواه بر این سخن این است که حکومت های ترکیه و سوریه و عراق و ایران بر سر مسائل فراوانی اختلاف نظر دارند اما این کشورها همواره در دوره تشدید بحران و تنش، رویکرد همسو در خصوص ظلم به کردها و سرکوب اهدافشان در داخل و خارج مرزهایشان در پیش می گیرند.
اولین درسی که می توان از رویدادهای چند سال گذشته آموخت این است که مداخله جویی های برون مرزی منجر به تشدید منازعات جاری شده و بستری برای ایجاد درگیری های تازه ای بوده ، هر چند در مواقعی به نجات یک رژیم از سرنگونی یا سرکوب تلاش برای کودتا انجامیده.
بی گمان، اولین گام عملی برای توقف حرکت به سوی پرتگاه از به رسمیت شناختن مرزهای قانونی و احترام به قوانین و مرزهای پذیرفته شده در نهادهای بین المللی و خودداری از دامن زدن به رویکرد تجزیه و چند پارگی و تغییر چهره مرزها آغاز می شود. «دولت ابوبکر البغدادی» به آخر خط رسید. اما تروریسم هنوز ریشه کن نشده است. حالا تروریسم با عناوین شناخته شده ای سرک کشیده. «داعش» از ویرانه های بی ثباتی و شکاف های فرقه ای و تلاش برای کودتا سر برآورده است. اینها همه روابط بین گروه های ساکن در یک کشور و مناسبات بین کشورهای همسایه را به ورطه نابودی می کشانند. نبرد نابودی «داعش» در به اوج رسیدن دخالت حکومت ها و شبه نظامیان در امور کشورهای دیگر ضروری و سرنوشت ساز بود.
سرنوشت سوریه به این شکل رقم خورده بود اما آیا زمان بازگشت به درون مرزها فرا نرسیده است؟ حضور نظامی روسیه در سوریه مساله دیگری است. اگر این موضوع برای آمریکا تا این اندازه آزاردهنده بود تاریخ قطعی دیدار ترامپ و پوتین در هلسینکی اعلام نمی شد. اما احتمالا اغلب کشورهای جهان ترجیح می دهند سوریه تابع روسیه باشد اما سرسپرده ایران نباشد.
به عبارت روشن تر، آیا کودتای بزرگی که توسط ایران و تحت عنوان «صدور انقلاب» به راه افتاده و بعد از سرنگونی دیوار سترگ رژیم صدام حسین در برابر این طرح گسترش بیشتری یافته متوقف می شود؟
گروهی بر این باورند حکومت ایران از بازگشت به درون مرزهای خود بیم دارد. این حکومت درگیری و نبرد برون مرزی را بر جنگ در سرزمین خود و یا در نزدیکی مرزهایش ترجیح می دهد. همچنین بخش هایی از جامعه به ویژه نسل بعد از انقلاب می پرسند که این حکومت برای آنها چه کار کرده و چرا باید آنها هزینه «صدور انقلاب» را بپردازند در حالیکه شرایط معیشتی مردم عادی روز به روز بدتر می شود. شعارهای مردم در گزارش ها و ویدیوهای ارسالی از ایران آشکارا بیانگر این مطالبات است. باور این ادعا که ترامپ پشت این اعتراضات مطالبه محور و سیاسی ایستاده دشوار به نظر می رسد. به عبارت روشن تر، آیا حکومت ایران می تواند مناسبات خود را با عراق بر مبنای برابری و پرهیز از نگاه خودبرتربین و تامین منافع تنظیم کند؟ آیا حکومت ایران می تواند همزمان با خروج نیروهایش از سوریه روابط این چنینی با این کشور برقرار کند؟ تکلیف حضور ایران در لبنان و حمایت ایران از ماجراجویی حوثی ها چه می شود؟ آیا می شود سردار قاسم سلیمانی را متقاعد کرد تا «سپاه قدس» را تنها در محدوده مرزهای کشورش نگه دارد و تا این اندازه بین کشورها و مرزهای جغرافیایی تردد نکنند؟
بی تردید، خروج ترامپ از برجام خبر بدی برای سران ایران بود. برجام دستاوردهای عظیمی برای حکومت ایران به دنبال داشت: منفعل کردن دولت آمریکا و فرار از فشارهای آمریکا و دست یابی به اموال و بهتر جلوه دادن سیمای حکومت در جهان و تداوم پروژه “صدور انقلاب” و اعزام کارشناس و مستشار و موشک در راستای ایجاد بی ثباتی. اما بزرگ ترین دستاورد حکومت این بود که رفتار و اقدامات منطقه ای ایران در گفت و گوهای هسته ای مورد بحث و بررسی قرار نگرفتند. با خروج ترامپ از برجام، پرونده رفتار ایران در منطقه دوباره در کانون توجه قرار گرفته و رشته ای از فشارها در خصوص مسائل حیاتی و مهم مثل صادرات نفت و خروج شرکت های خارجی به خصوص اروپایی اعمال می شوند.
البته باور اینکه حکومت ایران در خصوص نشست سران روسیه و آمریکا در هلسینکی احساس خوشایندی دارد دشوار است. در نهایت، روسیه با آمریکا منافع مشترک گسترده تر و مهم تری دارد تا با ایران. البته واگرایی بین مسکو و تهران به زودی اتفاق نمی افتد. اما آنچه در آن هیچ شکی نیست این است که هر چقدر سوریه به توافق صلح نزدیک می شود و اینکه سوریه اول و آخر به دست روس ها می افتد ایرانیان متوجه می شوند که وقت آن فرا رسیده تا دیر یا زود به درون مرزهای خود بازگردند. حضور نیروهای ایرانی در کشورهای گوناگون بسیار سنگین تر از توان تحمل اقتصاد ایران است. این مساله دیگر برای کشورهای منطقه و حتی جهان هم غیر قابل تحمل شده است.
ثبات و شکوفایی ایران به مصلحت کل منطقه است. آری، وجود ایرانی که در آن حکومت به مرزهای کشورهای دیگر تعدی نمی کند و مرزهای بین المللی را به رسمیت می شناسد و به عنوان حکومت عادی در مرزهای خود حکمرانی می کند به مصلحت منطقه و جهان است. گزینه دیگر حرکت به سوی نبرد طولانی و طاقت فرسا و هزینه بردار است.
منبع الشرق الاوسط فارسی
تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**

سقوط لحظه به لحظه ریال ایران: دلار به مرز 11 هزار تومان رسید

سقوط لحظه به لحظه ریال ایران: دلار به مرز 11 هزار تومان رسید
دبی.العربیه نت فارسی
در ادامه روند کاهش ارزش پول ملی ایران، ریال امروز یکشنبه 29 ژوئیه 2018 با سرعتی زیاد سقوط کرد و هر دلار آمریکا حدود 11 هزار تومان معامله شد. ارزش پول ایران تنها در عرض چند ساعت 1500 تومان سقوط کرد.
رسانه‌های ایران گزارش کردند علاوه بر افزایش ناگهانی قیمت دلار، طلا و درگیر ارزهای خارجی نیز همچنان سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد. بر همین اساس بهای هر یورو نیز به 12098 تومان رسید و یک سکه طلای امامی، از مرز چهار میلیون تومان گذشت.
پایگاه خبری با اقتصاد گزارش کرد: « دلار 10 هزار تومان را به راحتی سپری کرد و اکنون در مرزهای 11 هزار تومان قرار دارد. این در حالی است که امروز صبح قیمت دلار 9 هزار 500 تومان بود و به یکباره 1500 تومان افزایش پیدا کرد.»
رکورد قیمت ارز و سکه در ایران در حالی به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد که روز گذشته عبدالناصر همتی به جای ولی‌الله سیف به عنوان رئيس جدید بانک مرکزی معرفی شد.
شاید مهمترین دلیل این جابجایی همین بحران ارز و بی‌ارزش شدن پول ایران است که حکومت ایران را به شدت تهدید کرده است.
در این زمینه خبرگزاری ایسنا نوشته است:« در ادامه نوسانات بازار ارز و قیمت‌هایی که مشخص نیست بر چه اساسی هر روز برای دلار ثبت و معامله می‌شود، امروز (یکشنبه) و در حالی که بازارهای جهانی تعطیل است، دلار در بازار ارز ایران تا10 هزار تومان و حتی بیشتر قیمت خورده است.»
این گزارش افزود: «ماجرای پرحاشیه ارز حدود یک سال پیش شروع شده و تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده است. دلار از حدود 3800 تومان در شهریور 1396 تا بیش از 10 هزار تومان تا به امروز افزایش قیمت داشته و پیش بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد.»

در حمایت از شورای ملی مقاومت ، الترناتیو دمکراتیک ،قطعنامه شماره ۱۰۳۴ توسط مک کلینتاک، گسار و تد پو به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد.

در حمایت از شورای ملی مقاومت ، الترناتیو دمکراتیک ،قطعنامه شماره ۱۰۳۴ توسط مک کلینتاک، گسار و تد پو به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد.

قطعنامه  ۱۰۳۴ در حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت
قطعنامه ۱۰۳۴ در حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت
قطعنامه شماره ۱۰۳۴ توسط مک کلینتاک، گسار و تد پو به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. این قطعنامه طرح حمله تروریستی به گردهمایی ایران آزاد در پاریس را محکوم می‌کند و می‌نویسد:‌ با توجه به نقش دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی در طرح تروریستی ضروری است آمران این طرح علیه اپوزیسیون ایران به دست عدالت سپرده شوند.
قطعنامه ارائه شده به کنگره آمریکا از برنامه ۱۰ماده‌یی مریم رجوی حمایت می‌کند و خواستار به‌رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت شده است.

متن کامل قطعنامه ۱۰۳۴

از آنجایی که در تاریخ ۲ژوئیه ۲۰۱۸ دفتر دادستانی فدرال بلژیک خنثی شدن یک توطئه تروریستی علیه گردهمایی "ایران آزاد ۲۰۱۸- آلترناتیو" که در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در حمایت از مبارزه مردم برگزار شد، را اعلام کرد؛
از آنجایی که گردهمایی ایران آزاد آغاز شده بود تا حمایت از برنامه ده ماده‌ای پرزیدنت اپوزیسیون ایران خانم مریم رجوی برای آینده ایران را به نمایش بگذارد، برنامه‌ای که فراخوان به حق جهانشمول برای رأی دادن، انتخابات آزاد می‌دهد و از برابری جنسی، مذهبی و قومی دفاع می‌کند و به اقتصاد بازار آزاد پایبند است؛
از آنجایی که این برنامه فراخوان به برقراری یک جمهوری در ایران مبتنی بر جدایی دین و دولت می‌دهد و یک ایران غیراتمی را مجسم می‌کند؛
از آنجایی که این برنامه متعهد به لغو قانون شریعت که توسط رژیم ایران اجرا می‌شود و یک سیاست خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح و همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین احترام به منشور ملل‌متحد می‌شود؛
از آنجایی که مقامات ارشد دولتی، نظامی و امنیت عمومی در ایران به مدت دهه‌ها دستور نقضهای فاحش حقوق‌بشر و اقدامات تروریستی را داده‌اند یا این اعمال را مرتکب شده‌اند؛
از آنجایی که یک دیپلمات ارشد رژیم ایران مستقر در سفارت ایران در وین، اتریش که وی نیز در ارتباط با توطئه تروریستی برنامه‌ریزی شده زمانی که در آلمان بود، دستگیر شد؛
از آنجایی که دیپلمات ایرانی در بلژیک در ارتباط با توطئه تروریستی متهم شده است و در آلمان متهم به ”فعالیت به‌عنوان یک مأمور خارجی و توطئه برای ارتکاب قتل“ شده؛
از آنجایی که یک مقام ارشد وزارت‌خارجه در تاریخ ۱۰ژوئیه ۲۰۱۸ گفت که "ایران از سفارتخانه‌ها به‌عنوان یک پوش برای طراحی حملات تروریستی استفاده می‌کند" و این‌که "تازه‌ترین نمونه توطئه‌یی است که بلژیک خنثی کرد و ما با یک دیپلمات ایرانی خارج از سفارت اتریش به‌عنوان بخشی از طرح برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی رهبران اپوزیسیون ایران در پاریس مواجه بودیم"؛
از آنجایی که مقام وزارت‌خارجه از "همه کشورها خواست تا در رابطه با استفاده ایران از سفارتخانه‌ها به‌عنوان پوش دیپلماتیک برای طراحی حملات تروریستی هوشیار باشند"؛

ابراز نگرانی وزارت‌خارجه آمریکا از طرح تروریستی

از آنجایی که وزیر خارجه مایک پمپئو در رابطه با استفاده رژیم ایران از سفارتهایش برای طراحی فعالیتهای تروریستی در اروپا از جمله "توطئه بمب‌گذاری در یک گردهمایی گروه اپوزیسیون ایران در فرانسه در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ ابراز نگرانی کرد؛
از آنجایی که چندین مقام برجسته سابق دولت ایالات متحده، سه ژنرال بازنشسته آمریکایی، کارمندان کنگره و هزاران شهروند ایالات متحده در این گردهمایی شرکت کردند؛ و
از آنجایی که یک گروه بزرگ دوحزبی از اعضای کنگره از قطعنامه ۴۷۴۴ حمایت کردند و از "تلاشهای انجام شده توسط مردم ایران برای پیشبرد برقراری آزادیهای بنیادین که بنیاد ظهور یک سیستم سیاسی آزادانه انتخاب شده، باز، غیرفاسد و دموکراتیک را می‌گذارند": الآن به دلایل بالا مشخص باشد که مجلس نمایندگان
  1. حملات تروریستی قبلی و کنونی تحت حمایت دولت ایران علیه شهروندان آمریکا، مقامات ایالات متحده و مخالفان ایرانی را محکوم می‌کند؛
  2. توطئه تروریستی رژیم ایران علیه شهروندان ایالات متحده و سایر شرکت‌ کنندگان گردهمایی "ایران آزاد ۲۰۱۸- آلترناتیو" در پاریس را محکوم می‌کند؛
  3. به آژانسهای ذیربط دولت ایالات متحده فراخوان می‌دهد که با متحدان اروپایی کار کنند تا مقامات ایران پشت این توطئه را شناسایی کنند و در مقابل عدالت قرار دهند؛
  4. در کنار مردم ایران ایستاده است که درگیر اعتراضات ادامه‌دار، مشروع و مسالمت‌آمیز علیه یک رژیم سرکوبگر و فاسد هستند؛ و
  5. حقوق مردم ایران و مبارزه‌شان برای برقراری یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیرهسته‌یی را به‌رسمیت می‌شناسد.

بیشتر بخوانید

۶ مرداد ۱۳۹۷

 تشکیل «ناتوی عربی» برای مقابله با رژیم ایران    - رویترز:

 تشکیل «ناتوی عربی» برای مقابله با رژیم ایران    - رویترز:


تشکیل ائتلاف امنیتی – سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس ، مصر و اردن
تشکیل ائتلاف امنیتی – سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس ، مصر و اردن
مسؤلین آمریکایی و دیگر سران کشورهای خاورمیانه فاش ساختند که دولت دونالد ترامپ در پی تشکیل یک ائتلاف امنیتی – سیاسی جدید با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مصر و اردن است تا با توسعه‌طلبیهای رژیم ایران در منطقه مقابله کند.
طرح آمریکا تشکیل ائتلافی است که مسؤلان کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه آن را بعنوان« ناتوی عربی» توصیف می‌کنند.
این طرح هدفش تقویت همکاریها در زمینه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مبارزه با تروریسم و دیگر زمینه‌ها مانند روابط اقتصادی و دیپلماتیک و منطقه‌ای است.

ائتلاف سیاسی ـ امنیتی علیه رژیم ایران

خبرگزاری رویترز نیز در گزارش مشابهی گفت دولت آمریکا، در تلاش است برای مقابله با رژیم ایران ائتلافی سیاسی-امنیتی با حضور عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت، مصر و اردن تشکیل دهد. بنا بر این گزارش، کاخ سفید قصد دارد با این کشورها‌ همکاریهای عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم داشته باشد و در عین‌حال روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را در منطقه گسترش دهد.
رویترز می‌گوید، این طرح که مقامهای آمریکایی و خاورمیانه آن را «ناتوی عربی» می‌نامند، می‌تواند تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه با ایران را افزایش دهد.
منابع آگاه می‌گویند ممکن است این اقدام که در حال حاضر نام موقت « ائتلاف استراتژیک خاورمیانه» یا (MESA)، برای آن گذاشته شده در آینده در نشستی در واشنگتن به بحث گذاشته شود. ولی فعلاً تاریخ بیستم و بیست و یکم مهرماه آینده برای این نشست مشخص شده است.
رویترز اضافه می‌کند کاخ سفید نیز گفته است از مدتها پیش آمریکا در پی تشکیل ائتلاف با هم‌پیمانان منطقه‌یی خود بوده است.
یک منبع آمریکایی گفته است: « ایده تأسیس پیمان امنیتی در منطقه خاورمیانه اولین بار در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان سعودی، از سوی رهبران سعودی مطرح شد» ولی هم‌اکنون بعد از تکمیل بعضی پرونده‌ها از جمله خروج آمریکا از برجام و تحریمهای مجدد علیه ایران بار دیگر تلاش‌ها برای شکل‌گیری این ائتلاف به جریان افتاده است.

خاکریزی در مقابل تجاوزگریهای رژیم ایران

یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز به رویترز گفته است: « ائتلاف استراتژیک خاورمیانه» به‌مثابه خاکریزی در مقابل تجاوز، تروریسم و افراط گری ایران عمل خواهد کرد و ثبات را به خاورمیانه خواهد آورد.
مقامات آمریکایی در دولت ترامپ به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین رژیم ایران را متهم می‌کنند که توسط شبه‌‌نظامیان و گروه‌های تروریستی‌اش کشورهای منطقه خاورمیانه را ناامن می‌کند و همچنین تهدیدهای این رژیم علیه اسراییل را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
به‌گفته رویترز این ائتلاف قصد دارد با تکیه عمده بر عربستان سعودی و امارات و با همکاری دولت دونالد ترامپ با رژیم ایران مقابله کند.
تنشها میان آمریکا و رژیم ایران از زمان خروج دولت ترامپ از برجام شدت گرفت. دونالد ترامپ بارها رژیم ایران را تهدید کرده که نخواهد گذاشت و با پول نفت تروریسم را در منطقه گسترش دهد و به تسلیحات اتمی دست پیدا کند. در این راستا نقشه‌مسیر آمریکا خشکاندن منابع اقتصادی رژیم ایران از طریق تحریمهای خفه کننده‌ای است که نهایتاً این رژیم را به پای میز مذاکره بکشاند و تسلیم خواسته‌های دوازدهگانه خود کند. سران رژیم ایران بارها گفته‌اند که قبول خواسته‌های آمریکا همان سرنگونی رژیم است که آمریکا و هم‌پیمانان او در سر دارند.

 

تحریمهای جدید

قرار است که اولین مرحله تحریمهای آمریکا در چهارم اوت شروع شود. در این مرحله واشنگتن تحریم هایش را در بخش خودرو سازی، طلا و کالاهای اساسی دیگر بر روی رژیم و کشورهای مرتبط با آن اعمال خواهد کرد. در ششم نوامبر نیز تحریمها به مرحله شدید تری خواهد رسید و صادرات نفت و گاز رژیم و شرکتهای جهانی که در این زمینه‌ها با رژیم ایران همکاری می‌کنند را در بر خواهد گرفت.
مطالب مرتبط:

۵ مرداد ۱۳۹۷

۴ مرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فروغ جاودان - تاشکایت آخوندها از مجاهدین به شورای امنیت! وبناهای تاریخی در اتش ...گزیده مقالات

نگاهی به فروغ جاودان - تاشکایت آخوندها از مجاهدین به شورای امنیت! وبناهای تاریخی در اتش ...گزیده مقالات

گزیده مجاهد


د استاندارد: اسدالله اسدی دیپلمات سفارت رژیم ایران دستور حمله به گردهمایی مقاومت ایران را داد

د استاندارد: اسدالله اسدی دیپلمات سفارت رژیم ایران دستور حمله به گردهمایی مقاومت ایران را داد

روزنامه د استاندارد بلژیک - توطئه تروریستی رژیم  ایران علیه مقاومت
روزنامه د استاندارد بلژیک - توطئه تروریستی رژیم ایران علیه مقاومت
د استاندارد روزنامه اصلی فلامان‌ زبان بلژیک: اسدالله اسدی دیپلمات سفارت رژیم ایران در وین بنا‌به‌گفته دادستانی آلمان در ماه مارس دستور حمله به گردهمایی ایران آزاد را به یک زوج ایرانی–بلژیکی داده بود
روزنامه د استاندارد بلژیک، روزنامه اصلی فلامان زبان این کشور، سه صفحه از روزنامه آخر هفته خود را به بررسی توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس و دستگیری تروریستها و دیپلمات تروریست رژیم در آلمان و روند قضایی طی شده در این رابطه اختصاص داده است.

مقصد نهایی توطئه تروریستی رژیم ایران، گردهمایی مقاومت ایران  

روزنامه دی استاندارد با اشاره به خنثی کردن طرح تروریستی رژیم توسط یگانهای ویژه پلیس فدرال بلژیک دستگیری زوج ایرانی تبار مقیم بلژیک به‌خاطر دست داشتن در این توطئه تروریستی و کشف مواد انفجاری در خودروی آنها می‌نویسد:
مقصد نهایی سفر زوج دستگیر شده، کنفرانس «ایران- آزاد» جنبش مقاومت ایران، مجاهدین خلق بود که خواستار سرنگون کردن رژیم ایران است. در این گردهمایی میهمانان برجسته‌ای شرکت کرده بودند،
از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، جلودار جمهوریخواهان نیوت گینگریج، و سیاستمدار فرانسوی- کلمبیایی، اینگرید بتانکور.
دادستان تحقیقاتی را شروع کرده و درخواست یک قاضی تحقیق نموده است.

توطئه تروریستی رژیم ایران - دستگیری دیپلمات تروریست رژیم در نزدیکی فرانکفورت

روز یکشنبه اول ژوئیه، پلیس آلمان مردی را در یک پارکینگ واقع در شاهراه A۳ در نزدیکی فرانکفورت در یک ماشین فورد کرایه‌ای دستگیر کرد. این فرد، دیپلمات رژیم ایران، اسدالله اسدی، «کنسول سوم» سفارت رژیم ایران در وین از سال ۲۰۱۴ بود.
از زمان جنگ سرد، وین یک آشیانه جاسوسهاست. برای اسدالله اسدی، نیز نقش کنسول سوم چیزی نبود جز یک پوش برای فعالیتهایش به‌عنوان یک مأمور مخفی. این دقیقاً همان چیزی است که قوه قضاییه آلمان او را از آنزمان تا کنون به‌خاطر آن در حبس نگه داشته است: فعالیتهای جاسوسی به‌علاوه طراحی برای به‌قتل رساندن افراد. بنا بر اطلاعیه دادستانی آلمان، او یک عضو سرویسهای مخفی رژیم ایران، است که کار اصلی آن زیر نظر گرفتن گروه‌های مخالف هم‌چون سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل و خارج و عنداللزوم متوقف کردن آنهاست.

اسدالله اسدی دستور حمله  به گردهمایی مقاومت  ایران را داد  

اسدالله اسدی و زوج دستگیر شده در بلژیک یکدیگر را می‌شناختند. بنا بر گفته دادستانی آلمان، او در ماه مارس به آنها دستور حمله به گردهمایی ایران آزاد را داد. او دست‌کم چهار روز قبل از کنفرانس پاریس، زوج مذکور را در لوکزامبورگ ملاقات کرده و نیم کیلو ماده منفجره TATP را به دست آنها داد.

توطئه تروریستی و سلول خفته برای ضربه زدن به مقاومت ایران

این سه نفر تحت کنترل یک سرویس اطلاعاتی خارجی قرار گرفته بودند. بنا بر اطلاعاتی که ما به دست آورده‌ایم، این سازمان اطلاعاتی خارجی حدود دو هفته قبل از حمله طراحی شده، اطلاعات را به سازمان امنیت فدرال بلژیک داد. سازمان امنیت فدرال دفتر دادستانی فدرال را مطلع ساخت و اقدامات در دستور کار قرار گرفتند. فرانسه نیز درگیر شد. سرویسهای امنیتی در فرانسه مهرداد عارفانی، یک فرد رابط با زوج نامبرده را دستگیر کردند... این زوج سالها آرام و خفته بودند و منتظر دستور برای وارد کردن ضربه بودند....

تروریسم دولتی رژیم  ایران  نگران کننده برای دولت آمریکا

در واشنگتن چشمها فراتر از یک توجه، به این زوج معطوف است. تا جایی که وزیر خارجه آمریکا، مایک پمپئو در حال حاضر درگیر این مسأله است. او تروریسم دولتی از سوی رژیم ایران را یک موضوع نگران‌کننده می‌داند. یک مقام دولت ترامپ در کنفرانس توجیهی وزارت‌خارجه به تمامی دولتها پیشنهاد کرد دیپلماتهای مشغول کار در سفارتهای رژیم ایران در کشورشان را زیر نظر داشته باشند.....
سخنگوی پمپئو گفت: "ما این موضوع تروریستی را جدی می‌گیریم". "ما با بلژیکی‌ها، اتریشیها و آلمان برای رسیدن به ریشه این موضوع کار می‌کنیم".
بهر ترتیب، توضیحات ارائه شده از سوی رژیم ایران با اظهاراتی که زوج دستگیر شده به تحقیقگران ارائه کرده‌اند همخوان نیست. این زوج مدعی هستند که رژیم تهران برای انجام این حمله آنها را تحت فشار قرار داده است. خطرها متوجه سلامت خانواده‌های آنها خواهد بود. برای آنها روشن شده بود که «خیلی سریع یک تصادف رخ خواهد داد.» بهمین دلیل امیر در سالهای اخیر اطلاعات در اختیار دولت ایران قرار می‌داد.
آنها همچنین تکذیب کرده‌اند که می‌دانستند که در مسیر پاریس یک بمب با خود همراه دارند و مدعی بودند که حداکثرش این بود که آنها نظم را بهم بزنند تا سال دیگر گردهمایی ایران آزاد نباشد و سازمان مجاهدین قادر نباشد خود را از طریق عکس گرفتن با مقامات غربی مشروع جلوه دهد.
این توضیحات در محافل قضایی به‌عنوان حرفهای بی‌ربط و چرت رد می‌شود. منابع قضایی می‌گویند «توضیحات آنها به‌نظر می‌رسد که از قبل کار شده است تا برای موقعیتی که اگر لو رفتند آنها را بگویند.» «امکان ندارد که آنها نمی‌دانستند با خود یک بمب حمل می‌کنند.»

هشدار مایک پمپئو نسبت به تروریسم رژیم ایران در اروپا

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، طی پیام‌هایی در روز دوم مرداد ۹۷، با یادآوری دستگیری دیپلمات‌تروریست حکومت آخوندی اسدالله اسدی به‌خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی ایرانیان در پاریس، بار دیگر نسبت به تروریسم رژیم در اروپا هشدار داد.
پمپئو، می‌نویسد: «اروپا نسبت به تروریسم تحت حمایت (رژیم) ایران در امان نیست. طی ماه جاری (میلادی)، یک به‌اصطلاح دیپلمات (رژیم) ایران در وین در ارتباط با توطئه بمب‌گذاری در یک گردهمایی در فرانسه متهم شد».

رژیم ایران همزمان با تلاش برای ماندن در توافق اتمی حملات تروریستی را طراحی می‌کند

وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد: «این رژیم هم‌زمان با تلاش برای متقاعد کردن اروپا به باقی‌ماندن در توافق (اتمی)...، حملات تروریستی را در اروپا طراحی می‌کند».
پمپئو افزود: «رژیم ایران آثار خود را بر اروپا، جهان و مردم (ایران) بر جای گذاشته است. زمان آن است که با حقایق این رژیم شرور روبه‌رو بشویم».
مایک پمپئو در سخنرانی روز یکشنبه خود نیز گفته بود: در اوایل همین ماه، یک «دیپلمات» (رژیم) ایران مستقر در وین دستگیر و به تأمین مواد منفجره برای بمب‌گذاری تروریستی برنامه‌ریزی‌شده در یک گردهمایی سیاسی در فرانسه متهم شد. این واقعه همه آنچه را که باید درباره این رژیم بدانید، برایتان روشن می‌سازد.

اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران - ۲۷تیر۹۷

فرار به جلو و اقدامات رژیم آخوندی بعد از درهم شکستن توطئه تروریستی

به‌دنبال گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس و در‌هم شکستن توطئه تروریستی آخوندها و دستگیری مأموران رژیم از جمله یک دیپلمات تروریست، شورای عالی امنیت آخوندها به دستور خامنه‌ای تشکیل جلسه داد و دستگاههای ذیربط مانند وزارتخارجه، وزارت اطلاعات، نیروی قدس، دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران و رسانه‌های رژیم را موظف کرد برای مهار کردن عواقب این فضاحت بزرگ دست به کار شوند.
۱- دستگاهها و کارگزاران حکومتی موظف شدند برای رفع و رجوع این فضاحت با ترفند شناخته شده فرار به جلو، انگشت اتهام را به سوی مجاهدین نشانه بروند و دستگیری تروریستها در بلژیک و فرانسه و دستگیری یک دیپلمات تروریست در آلمان را صحنه‌سازی و پاپوش درست کردن برای رژیم در آستانه سفر روحانی به اروپا جلوه دهند و مدعی شوند مجاهدین برای این دیپلمات تروریست دام گذاشته‌اند. وزیر خارجه رژیم پس از انتشار اطلاعیه دادستانی و آژانس امنیت فدرال در بلژیک، اعلام کرد: «درست همزمان با آغاز سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و «عوامل» آن دستگیر می‌شوند». وی افزود: آماده است با مقامات ذیربط برای شفاف سازی در زمینه «آنچه فقط یک عملیات فریب برای دادن نشانی غلط است» همکاری کند.
۲-پاسدار محسن رضایی، سرکرده پیشین سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم، در راستای اجرای همین دستورالعمل، آسمان و ریسمان را به هم بافت تا دو تروریست دستگیرشده در بلژیک را به اعضای عالیرتبه مجاهدین ارتقا بدهد. وی با وقاحت می‌نویسد که این دو نفر «با این دیپلمات تماس گرفته و از آمادگی‌شان برای همکاری با ایران... گفته‌اند» و به همین خاطر «این دو شخص در مکانی با دیپلمات کشور مان ملاقات داشته‌اند و بسته‌یی نیز رد و بدل شده و از این تبادل توسط سازمان منافقین یا از طریق دوربینهای مداربسته تصاویری ثبت شده است». سرکرده کودن سپاه می‌افزاید: «سپس این دو عضو منافقین خود را در معرض دستگیری قرار داده‌اند و به چنین طرحی با هدایت دیپلمات ایرانی اعتراف کرده‌اند».
۳-سناریوی اولیه رژیم که توسط مقامات بلژیکی فاش شد، اراجیف ساخته و پرداخته بعدی در شورای عالی امنیت آخوندها را روشن می‌کند. یک مقام پلیس بلژیک گفت: «در لوکزامبورگ یک ملاقاتی بود که تحت کنترل بود و همه با هم (سرویسهای امنیتی کشورهای مختلف) به سرعت کار کردند تا بمب را کشف و اسدی را دستگیر کنند. به‌نظر می‌رسد که رژیم ایران امیدوار بود که بمب‌گذاری به‌عنوان یک موضوع درونی خود مجاهدین دیده بشود، که نظریه‌یی بود که می‌توانست قابل باور باشد، اما وقتی ما نفرشان را در حین عمل دستگیر کردیم، اوضاع فرق کرد» (سایت بازفید ۱۱ژوییه ۲۰۱۸).
۴-همزمان وزارت اطلاعات و وزارت‌خارجه به اصحاب مماشات و عده‌یی از پشتیبانان خود در آمریکا و اروپا مأموریت دادند که عناصر خودسر در رژیم را مسئول این جنایت تروریستی معرفی کنند. دانیل بنجامین، هماهنگ‌کننده ضدتروریسم در وزارت‌خارجه آمریکا در زمان اوباما، که با تمام قوا و تا آخرین لحظه از اجرای حکم دادگاه و خارج کردن مجاهدین از لیست تروریستی جلوگیری می‌کرد و خصومت هیستریک او علیه مجاهدین انگیزه‌های روشنی دارد، در این رابطه می‌گوید: «نمی‌تواند این فرضیه را رد کند که این یک عملیات خودسرانه باشد که توسط سرویس‌های امنیتی ایران یا عناصر افراطی درون سرویس‌های امنیتی ایران طراحی شده باشد تا حکومت روحانی را سرافکنده کند و شاید حتی آنها را مسئول یک ایران در بحران قلمداد کند».
۵-واحدهای برون مرزی نیروی قدس و ایستگاههای وزارت اطلاعات در خارج کشور، بار دیگر موظف شدند روی به‌کارگیری و جذب عناصر بومی در آلبانی، بوسنی، صربستان و کوزوو متمرکز شوند تا طرحهای تروریستی علیه مجاهدین در آلبانی از طریق آنها به اجرا در بیاید. همچنین معاونت برون مرزی رادیو تلویزیون آخوندها مکلف شد با تهیه فیلم و گزارشهای مجعول علیه مجاهدین در این کشورها برای اقدامات جنایتکارانه زمینه‌سازی کند.
۶-به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مأموریت داده شد تا دامنه فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای کسب اطلاعات از داخل سازمان مجاهدین را گسترش دهد.

مطالب مرتبط: