کل نماهای صفحه

۲ مرداد ۱۳۹۷

شهرت جهانی فساد مالی آخوندها و اسنادی از ورشکستگی بانکهای ایران  گزیده مقالات کلیک کنید وبخوانید

شهرت جهانی فساد مالی آخوندها و اسنادی از ورشکستگی بانکهای ایران  گزیده مقالات کلیک کنید وبخوانید


11÷1ثروت آخوندها به قیمت قفر و بدبختی مردم ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر