کل نماهای صفحه

۳۱ مرداد ۱۳۹۴

پاسدار سرتيپ حسيني تاش از بالاترين مسئولان بمب سازي، مامور جلوگيري از رو شدن اسرار پارچينفراخوان به انتشار تمامي توافقات اتمي و بازرسي هاي سرزده از مراكز نظامي و غير نظامي
·                   مواد ”ترتيبات جداگانهII” افشا شده توسط آسوشيتدپرس، در عمل به معني توافق براي عدم بازرسي از پارچين و فرصت دادن به آخوندها براي مخفي نگهداشتن اقدامات قبلي براي دستيابي به بمب و ادامه آن اقدامات مي باشد
·                   امضاي سند توسط حسين تاش كه مقاومت از 11سال پيش نقش وي در بمب سازي را افشا كرده، حاكي از حساسيت پارچين است كه يك بازرسي دقيق از آن بسياري از اسرار اتمي رژيم را برملا مي كند
انتشار ترتیبات جداگانه II مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی” توسط آسوشيتدپرس به خوبي نشان مي دهد كه رژيم آخوندي از فاش شدن فعاليت هاي مخفيانه اش در پارچين براي دستيابي به بمب اتمي به شدت وحشت دارد و بهيچ وجه با مذاكره و گفتگو به بازرسي از اين سايت تن نمي دهد.
مواد ششگانه اين ترتيبات كه نتيجه چند سال مذاكره و دهها ملاقات و مباحث بسيار طولاني است در عمل به معني توافق براي عدم بازرسي از پارچين است و تنها به رژيم فرصت ميدهد اقدامات پيشين خود براي دستيابي به بمب اتمي را براي هميشه مخفي نگه دارد، امري كه راه را براي مخفي كاري و فريبكاري در راستاي بمب سازي باز ميگذارد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر