سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق سه‌شنبه ۱۱ اوت در جریان جلسه پارلمان که آن را تلویزیون رسمی عراق به صورت زنده و مستقیم پخش می‌کرد، اعلام کرد که پارلمان با اجماع آرا، با طرح اصلاحی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور موافقت کرده است.
العبادی در آغاز هفته، طرحی اصلاحی به پارلمان ارائه داد که هدف از آن مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های حکومت است؛ به ویژه این‌که مناطق وسیعی از عراق در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده علیه فساد و فقدان خدمات عمومی بود.
طرح العبادی شامل لغو بخشی از سمت‌های برجسته حکومتی، سهمیه بندی‌های حزبی و مذهبی در پست‌های عالی، پاداش‌های استثنایی به مسئولان و از سرگیری تحقیقات در فساد است.
سه معاونت رئیس جمهوری و سه معاونت نخست وزیری از جمله پست‌هایی بود که لغو شد. در عراق رئیس جمهوری سه معاون دارد که دو تن از آن‌ها شیعه و یک نفر سنی هستند. نخست وزیر هم سه معاون سنی، شیعه و کُرد دارد.
نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق که دولتش به فسادهای گسترده متهم است، یکی از معاونان رئیس جمهوری بود. او با اصلاحات العبادی مخالفت کرده و نسبت به «نفوذ صاحبان منافع سیاسی» در تظاهرات معترضان، هشدار داده است.
العبادی در طرح اصلاحی که به پارلمان عراق ارائه داده بود، خواستار تکیه بر قضات کارشناس و مشهور به پاکدامنی، رای تحقیق در پرونده‌های فساد و محاکمه متهمان در این پرونده‌ها شد. او همچنین خواهان بازگشایی پرونده‌های گذشته و کنونی فساد زیر نظر کمیته عالی مبارزه با فساد شد.
در طرح نخست وزیر عراق بر «کاهش فراگیر و فوری شمار محافظان تمام مسئولان در کشور از جمله روسای سه گانه، وزرا، نمایندگان، پست‌های ویژه، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای اداری استان‌ها و مسئولان در سطح آن‌ها است» تاکید شده، به گونه‌ای که افراد بی‌کار شده «در اختیار وزارتخانه‌های دفاع و کشور قرار می گیرند تا به منظور عمل کردن به وظایفشان در دفاع از وطن و حمایت از شهروندان آموزش ببینند.»
نخست وزیر عراق همچنین تصمیم گرفت تا پاداش‌های استثنایی که به روسای جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان، هیئت‌ها و سازمان‌های کشوری و مرتبطان با آن‌ها داده می‌شود، قطع شود.
پارلمان عراق همچنین وزرای برق و منابع آبی را بر کنار کرد و شمار وزارتخانه‌ها را کاهش داد.
العبادی در اصلاحات خود از پشتیبانی مرجعیت عالی شیعه در عراق که هم اکنون آیت‌الله علی سیستانی عهده دار آن است، برخوردار است.