کل نماهای صفحه

۱۹ مرداد ۱۳۹۴

خامنه اي در شطرنج سياسي نظامي منطقه بدليل تاثير جام زهر اتمي شكست خورده ومهره هايش را از دست ميدهد

خامنه اي در شطرنج سياسي نطامي منطقه بدليل تاثير جام زهر اتمي شكست خورده ومهره هايش را از دست ميدهد


هفته قبل تا الان درگيريهاي شديد در جبهه سهل الغاب نقطه بسيار استراتژي بطرف زادگاه اسد لاذقيه  صورت گرفته كه امروز پيشروي جدي داشتند وتانكهاي اسد توسط رزمندگان شكار ميشود
در ضمن اتاق عمليات نصر نيز براي رزم مشترك وتقويت نيروي خودي براي پيروزي هاي بيشترتوسط رزمندگان تشكيل شده است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر