کل نماهای صفحه

۲ شهریور ۱۳۹۴

علي حسيني تاش امضا كننده سند محرمانه با آژانس بين المللي انرژي اتمي كيست؟
آيا توافق سري آژانس بين المللي انرژي اتمي با سرتيپ پاسدار حسيني تاش بالاترين و با سابقه ترين نفر وزارت دفاع در مهندسي هسته اي، نشاني از مماشات روي PMD است؟


حسين ذوالفقاري  كارشناس هسته اي
در توافق هسته اي از سه سند نام ميبرند. برجام (برنامه جامع اقدام مشترك)، قطعنامه 2231 شوراي امنيت و نقشه راه (اسنادي كه بين آمانو رئيس اژانس بين المللي اتمي با رژيم ملايان براي بازرسي ها امضا شده است.)
تاكنون متن كامل برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت كه قرار است جايگزين قطعنامه هاي قبلي شود، منتشر شده و همه در جريان آن قرار گرفته اند. اما آنچه بين رژيم ملايان و آمانو بعنوان نقشه راه امضا شده بعنوان سند محرمانه، بين رژيم و آژانس كامل علني نشده است و حتي آمانو حاضر نشد در كنگره آمريكا آنرا در اختيار نمايندگان آمريكا قرار دهد.
يكي از مهمترين مسائل كه قرار است تا قبل از اجرا شدن برجام حل و فصل شود، مسئله فعاليت 30 ساله رژيم در دستيابي به بمب هسته اي است كه در 12 سال گذشته رژيم حاضر نشده به آژانس درباره آنها پاسخگو باشد. در ضميمه گزارش نوامبر 2011 آمانو اين موارد تحت عنوان “موارد احتمالي نظامي“ (PMD) آمده است كه تاكنون آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رسيدن به جواب  اينكه فعاليت هاي هسته اي رژيم نظامي بوده يا ادعاي رژيم كه ميگويد صلح آميز است، خواهان بازديد از يكسري سايت ها است كه در آنها اين فعاليت ها انجام شده است. (عمده اين سايت ها در 12 سال اخير توسط مقاومت ايران افشا شده است) و همجنين آژانس خواهان مصاحبه با يكسري از دست اندركاران هسته اي نظامي در اين ساليان بوده است. اما تاكنون رژيم حاضر به بارزسي از اين سايت ها و مصاحبه با دانشمندان نشده است.
در نقشه راه بين رژيم ملايان و آژانس بين المللي انرژي توافقاتي امضا شده كه طبق آن رژيم يك گزارش از كليه موارد درخواستي آژانس كه در ضميمه گزارش نوامبر 2011 تحت موارد احتمالي نظامي آمده تا 15 اوت 2015 بدهد (كه اين گزارش را داده است) و آژانس تا 15 اكبتر 2015 تحقيقات خود (بازرسي و مصاحبه و ....) را مطابق اسناد امضا شده با رژيم انجام ميدهد و بر مبناي آن تا اواسط دسامبر 2015 گزارش نهائي خود در رابطه با  “موارد احتمالي نظامي“ (PMD) به شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت ارائه ميدهد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در 28 مرداد 94 (19 اوت 2015) نكاتي از سند توافق آژانس با رژيم را فاش كرد كه در آن آمده : 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر