کل نماهای صفحه

۲۱ مرداد ۱۳۹۴

از درون رژيم - خامنه اي بفكر كودتا در عراق-توسط نوري مالكي وهادي عامري وشيخ خزعلي كه همگي تحت امر قاسم سليماني هستند

از درون رژيم - خامنه اي بفكر كودتا در عراق-توسط نوري مالكي وهادي عامري وشيخ خزعلي كه همگي تحت امرسپاه تروريستي قدس و قاسم سليماني هستند

خبرها حاكي است از زماني كه اصلاحات العبادي هنوز بطور جدي مطرح نشده بود  تعدادي از نفرات نوري مالكي وشخص مالكي حساس شدند كه ببينند جزئيات آن چيست والعبادي هم حواس جمع بود كه قبل از اعلان باند مالك پي نبرندكه طرح چيست والعبادي بعد از ديدارهاي سياسي كه كم نبود ديدارهائي هم با مراجع داشت وبعد از بررسي هاي زياد وتوافق با مراجع بخصوص آقاي سيستاني عزمش جزم شد كه انرا به اجرا بگذارد.
 در تمامي اين ديدارهاي سياسي محلي ومذهبي مالكي ام الفساد عراق وهمه انگشتهاي اتهام به كشتار قتل فساد ودزدي بسمت شخص مالكي اشاره ميرفت .
العبادي آنرا ابتدا بيروني كرد وبعد بلافاصله در شوراي وزرا به تصويب رساند در اين فاصله فضاي مالكي ترس پريشاني وغافل گير شدن بودحتما بخوانيد بنابراين سريع دست بكار شدند كه نگذارند به مجلس برده شود ميخواستند هر كاري ميتوانند بكنند كه به مجلس برده نشود زيرا اگر مجلس تصويب كند كار همگي تمام است.
ملاقات هاي مالكي ونمايندگان وسفير رژيم با آقاي سيستاني هم شكست خورد ومجبور شدنداتهام تشكيل حكومت اسلامي خاص به سيستاني بزنند كه بگوش آقاي سيستاني رسيد ودر يك مصاحبه اي توضيحات واضحي دادند وشايعات ساخته شده دشمن را رد كرد حتي رژيم خبر ي ساخت كه آمريكا هم نگران اين اصلاحات است وسيستاني ممكن است حكومت ولايت فقيه بسازد.بخوانيد
مالكي در صحبت با تهران همه اينها را مطرح كرد سردرگمي در موضع گيري خامنه اي وباند مالكي هممربط به سرعت عملي بود كه العبادي به خرج داد ومردم تظاهر كننده پشتش آمدند ودر نهايت كاكل حمايت آقاي سيستاني را داشت.
مهمتر از همه بدليل حمايت هاي اقشار واحزاب وشخصيتهاي سياسي عراقي
 مالكي وباندش در عراق وخامنه اي در ايران نميتوانستند علني با آن مخالفت كنند حتي مالكي از طريق خبرگذاري تسنيم حمايت مالكي از اصلاحات العبادي را بر خلاف ميل خود وخامنه اي تائيد كرداز تسنيم خبرگذاري سپاه قدس بخوانيد
خبر از درون رژيم حاكيست بعد از تصويب مجلس وبخصوص اينكه آمريكا هم از اصلاحات العبادي حمايت كرد مالكي وارباباش را در تهران در دست انداز جدي قرار داد مالكي وبسياري از باند او ممنوع الخروج شدند واينجا بود كه رژيم ايران توسط مالكي وهادي عامري وشيخ خزعلي كه همگي تحت امر سپاه قدس هستند با قاسم سليماني كودتا عليه العبادي را در دستور قرار دادند وحتي در ميني مم دنبال ترور العبادي هستند بيشتر بخوانيد 
دو روز پيش شنيديم كه العبادي گفت كه من برخي طرفهاي عراقي كه خود را از طريق برخي كشورهاي همسايه تقويت ميكنند, رد ميكنم. كشورهاي همسايه كه او ميگويد, منظورش (رژيم) ايران است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر