کل نماهای صفحه

۳۱ مرداد ۱۳۹۴

عبدالملك الحوثي سر كرده حوثي هاي دست ساز خامنه اي در اين غار هدف قرار گرفت( سحرگاه امروزشنبه 22اوت )2015

 عبدالملك حوعي در اين غار هدف قرار گرفت( سحرگاه امروزشنبه 22اوت )2015
«هام وخطير» 
مهم ودر عين حال خطر ناك
عبدالملك الحوثي سركرده حوثي ها بعدعمليات ويژه كه فرماندهي آن را ناجي بعهده داشت  جراحت شديدبر داشت
و به مكان ديگري منتقل شد ونيروهاي ويژه مشغول رديابي او هستند
عكس پياده شدن چتر بازان را ببينيد
گفته ميشود آدرس غاري كه  عبدالملك الحوث در آن مخفي بوده است  را يكي از حوثي ها به نيروهاي ويژه داده است
في تحدي واضح لمن يروجون باحتلال جيزان وعسير قوات خاصة تهاجم زعيم الحوثيين في مخبأه
عكس غار ومخفي گاه عبدالملك الحوثي 

 الساعة 12:46 (الرأي برس ـ متابعات)  بيشتر از اين منبع بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر