کل نماهای صفحه

۸ شهریور ۱۳۹۴

خامنه اي وجام زهر منطقه اي - روحاني غلط كردن گوئي براي بمب سازي وكاسه گدائي براي رابطه با عربستان

 خامنه اي وجام زهر منطقه اي - روحاني غلط كردن گوئي براي بمب سازي وكاسه گدائي براي رابطه با عربستان

اگر عربده كشي هاي خميني را در رابطه با عربستان  ”آل سعود”و”رياض ”را فراموش كنيم واگر حرفهاي خامنه اي را در رابطه با توهين كردن به عربسان را از ياد ببريم وعربده هاي فرمانده پاسداران در رابطه عربستان را هم كه با عربستان فلان وفلان ...چه وچه خواهيم كرد را هم كناري بگذاريم وحتي روحاني كه الان دارد سينه خيز بسوي عربستان التماس ميكند حرفهاي او را هم در نظر نگيريم بايد به يك سئوال اساسي پاسسخ بگوئيم كه چي شد قبلا وزير خارجه روحاني يعني ظريف والان هم خود روحاني جرات كردند اينجوري كاسه گدائي براي رابطه با عربستان بدست بگيرند؟، چه اتفاقي افتاده وچرا والان چرا؟واينقدر نيازمندانه چرا؟
پاسخ بسيار ساده است .خامنه اي ولي فقيه مظهر قدرت وحكومت نظام ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران كه هيچ احترام وارزشي براي كشورهاي عربي قائل نبود ودر سراسر خاورميانه وحتي بسيار جاهاي ديگر مزدوران تروريست ديگر ساخته بود وآنها را آموزش ميداد ومسلح ميكرد وبا بمب گذاري وگروگانگيري پايه هاي حكومت خود را تثبيت ميكرد وگسترش هم كار ميكرده الان زهر خورده ضعيف شده وبه فلاكتي دچار شده كه او را مجبور كرده كه جام زهرهاي ديگر از جمله جام زهرهاي منطقه اي را سر بكشد.
ديديد كه خميني وخامنه اي كه رابطه با آمريكا را رابطه گرگ وميش ميدانست البته به ظاهر واز زير با همين آمريكا كه شيطان بزرگ هم بود مذاكره ومعامله داشتد وشخص خميني با امدادهاي غيبي وغير غيبي همين شيطان بزرگ به حكومت رسيد
(بيشتر بخوانيد استراتژي خميني چي بود) چگونه فقط اين دوره 2سال شب وروز را با آمريكا وغرب مذاكره كرد وسرانجام توي جام برجام زهر را ريخته وسركشيد.

خامنه اي نه پول دارد ونه قدرت واختياروزهر خورده دستش بسته شده ومثل قبل توان گردنكشي ندارد كشورهاي منطقه هم اين را فهميدند وميتوانند عاصمه الحزم درست كنند ومزدوران كودتاچي خامنه اي در يمن را سر جايش بنشانند . كه گوشي دست ولي فقيه بيايد كه دنبال امپراطوري سازي نباشد.

حتي درست تر بگوئيم آنها در سياست خارجي مستقل از آمريكا عمل ميكنندوسياست هاي آمريكا را يا عوض ميكنند ويا همسو با سياست خود ميكنند در صورتي كه الان خامنه اي بدون اجازه اوباما نميتواند آب هم بخورد چرا چون زهر خورده است .

حالا پاسخ سئوال كه معلوم شد ميرويم سراغ حرفهاي روحاني والتماس ودرخواست وگرفتن كاسه گدائي براي رابطه با كشورهاي عربي.
 همه شما هم ميدانيد كه خامنه اي مدتهاست سراغ جوش كار منطقه پادشاه عمان رفته بود نشد سراغ قطر رفت راه ندادند سراغ كويت رفت نشد الان روحاني آمده دست به دامان عربستان شده وبجز غلط كردن گوئي در رابطه با بمب سازي درخواست رابطه با عربستان كرده تا ولي فقيه را از مرگ نجات دهد ولي همه ما ميدانيم كه نوش دارو بعد از مرگ سهراب فايده اي براي نظام هم نخواهد داشت.
روحاني حرفهاي زيادي زده ولي فشرده آنها در زير آمده است:
 
روحاني در پاسخ به سئوال تلویزیون الان امارات مبنی براینکه ایران مصمم به بهبود روابط خود با کشورهای عربی است و توافق وین چه مزایایی برای کشورهای عربی و ثبات منطقه دارد، گفت: "این توافق یکی از اثارش ایجاد اعتماد بیشتر در میان رهبران کشورهایی است که قبلا نسبت به اهداف هسته ای ایران تردید داشتند ."
رییس جمهوری افزود: "اگر همسایه ای احساسش اینست که ایران دنبال سلاح هسته ای است این موضوع توازن منطقه ای را برهم خواهد زد و روابط دوستانه را تحت تاثیر قرار می دهد ولی توافق هسته ای باعث شد کشورها اعتماد بیشتری پیدا کنند."
روحانی خاطرنشان کرد: البته به استثناء چند کشور همه کشورها می دانند که ایران دنبال سلاح هسته ای نیست وخواهان روابط بهتر با کشورهای همسایه است".
 حسن روحاني رئيس جمهور ايران، عصر شنبه 29 اوت، در يك نشست خبرى همزمان با آغاز سومین سال فعالیت دولتش، پادشاهى عربى سعودى را به بهبود رابطه دعوت كرد.كامل بخوانيد از منبع

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر