کل نماهای صفحه

۱۴ مرداد ۱۳۹۴

افشاي ياران شيطان: همنوایی سوته دلان سلطنت ولایت فقیه - سیاوش جعفری

افشاي ياران شيطان: همنوایی سوته دلان سلطنت ولایت فقیه - سیاوش جعفری: همنوایی سوته دلان سلطنت ولایت فقیه - سیاوش جعفری پس از خوردن جام زهر اتمی و عقب نشینی خامنه ای از شعار استراتژیک بمب اتمی به مث...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر