کل نماهای صفحه

۱۸ تیر ۱۳۹۶

آخوند لبنانی محمد علی الحسینی مزدوری خود برای اطلاعات وسپاه تروریستی قدس را علنی کرد.

آخوند لبنانی محمد علی الحسینی مزدوری خود برای اطلاعات وسپاه تروریستی قدس را علنی کرد.آخوند محمد علی الحسینی سرانجام بعد از مدتی پرده ها را کنار زد ومزدوی خود را برای اطلاعات آخوندهای حاکم بر تهران ونیروی تروریستی سپاه پاسداران را علنی کرد.
آخوند خود فروخته لبناني، محمد علي حسيني مدتي است به اصل خويشتن بازگشته و در يك سقوط آزاد بار ديگر به خدمت نيروي قدس و وزارت اطلاعات آخوندي و حزب الشيطان، شعبه سپاه پاسداران در لبنان در آمده است.
مدتهاست که این آخوند لبنانی بطور علنی ومخفی با نیروهای اطلاعات وسپاه تروریستی مشغول به کار است اما بیش از این تاب نیاورد ودر پاریس مزدوری خود را برای اطلاعات وسپاه تروریستی قدس، همراه با یک مشت بریده خائن ومزدور پیشانی سیاه اطلاعات آخوندی علنی کرد .

آخوند فروماية مدعي شيعه در لبنان، عهد و پيمان خود براي ايستادن در برابر تروريسم و استبداد ديني ولايت فقيه را صريحاً در يك ايميل به تاريخ ۱۳ مارس ۲۰۱۷ زير پا گذاشت و منتفي اعلام كرد. وي همزمان به شانتاژ روزانه براي اخاذي از مجاهدين روي آورد؛ اما مجاهدين اعتنايي ننموده و با او قطع رابطه كردند.
متعاقباً آخوند فرومايه در ايميل هاي متعدد و در توييت خود مجاهدين را به نحوي مضحك و ابلهانه به «غصب و سرقت» حقوق (!) خود متهم كرد و در يك باج خواهي رقت انگيز «وزارتي» تهديد كرد فقط در صورتي دست از سر مجاهدين بر خواهد داشت كه طي يك هفته ۳۰ هزار دلار به او بپردازند (اسناد موجود و قابل انتشار است).
آخوند خودفروخته كه با ماموران وزارت اطلاعات و نيروي قدس در بيروت و دوحه و پاريس در ارتباط است در اين اثنا بارها به قطر سفر كرده و در جلساتي كه توسط سرويسهاي مربوطه راه اندازي و تامين مالي شده، به سخنراني پرداخته است. وي سال گذشته به مدت دو هفته به همراه خانواده اش در يكي از هتلهاي پاريس ميهمان سرويس مربوطه بود.


در همین رابطه مقاومت ایران در روز یکشنبه اطلاعاتی را منتشر نموده است که میتوانید در لینک زیر بخوانید.

آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند - كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا یکشنبه, 18 تیر 1396


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر