کل نماهای صفحه

۲۴ تیر ۱۳۹۶

یکی از فرماندهان جنایتکار سهیل حسن همه کاره  اسد بنام وائل زیدان کشته شد

یکی از فرماندهان جنایتکار سهیل حسن همه کاره  اسد بنام رائل زیدان کشته شداورینت نت نوشت که وائل زیدان از فرماندهان جنایتکار حسن سهیل که به النمر معروف است در سوریه کشته شد
وائل زیدان جنایتکار فرمانده شبه نظامیانی بود که دو سال قبل به کمک سپاه تروریستی قدس وشخص قاسم سلیمانی توسط همه کاره اسد یک جناتیکاری بنام سهیل حسن معروف به النمربوجود آمد که در جبهه های مختلف به کشتار مشغولند .
از جمله جنایت بزرگی که سهیل حسن به کمک حسین همدانی وقاسم سلیمانی مرتکب شد ومیشود پرتاب بشکه های انفجاری است که اخیرا سایتهای رزیم از جمله قطره نوشته بود که سهیل حسن معروف به نمر یک تاکتیکی بکار میبرد که سبب بسیاری از پیروزیهای ارتش اسد وپاسداران شده است وآن بکار گیری بشکه های انفجاری میباشد.
تاکتیک سیهیل حسن قتل عام شهروندان زنان وکودکان بیگناه سوری  است که سبب ترس ووحشت کرده تا ساکنان شهر را از ترس بشکه های انفجاری ترک کنند وآنها بتوانند آنجا را تصرف نمایند.
تاکتیک بعدی سهیل حسن این است بعد از اینکه شهر یا منطقه ای که تصرف میکنند دست به قتل عام میزند بطوری یک مرد یا رزمنده ای یا خانواده رزمنده ای باقی نمیماند وبدین صورت به تعبیر سایت رژیمی یعنی قطره به بهترین وجه منطقه را امن میکند.
حالا یکی از فرماندهان جنایتکار سهیل حسن که همین نتاکتیکها را اجرا میکرده بهلاکت رسیده است
بنا به اخباررسیده این جنایتکاریعنی وائل زیدان در شمال شرقی حلب ونزدیک رقه بهلاکت رسید.
 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر