کل نماهای صفحه

۱۶ تیر ۱۳۹۶

خامنه ای وپاسداران بعد از برجام کماکان دنبال کلاهک اتمی  - دفتر فدرال برای حفاظت از قانون اساسی آلمان

خامنه ای وپاسداران بعد از برجام کماکان دنبال کلاهک اتمی  - دفتر فدرال برای حفاظت از قانون اساسی آلمان

گزارش دیگری که این هفته توسط دفتر فدرال برای حفاظت از قانون اساسی آلمان منتشر شد نشان می‌دهد توافق اتمی دولت اوباما برای محدود ساختن دستیابی رژیم ایران به تسلیحات اتمی نتیجه‌یی در کم کردن تلاشهای این رژیم جهت دستیابی به تکنولوژی ظرفیت موشکی به‌منظور تهیه کلاهک اتمی نداشته است...هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر