کل نماهای صفحه

۲۲ تیر ۱۳۹۶

چلوكباب سلطانی آخوندی، باطعم، شقاوت و جنايت، مزدوران محمود نيشابوری

چلوكباب سلطانی آخوندی، باطعم، شقاوت و جنايت، مزدوران -  نوشته محمود نيشابوریمطالب مرتبط
آخوند لبنانی محمد علی الحسینی مزدوری خود برای اطلاعات وسپاه تروریستی قدس را علنی کرد.

محمد علی الحسینی وغلامرضا صادقی جبلی دو خودفروخته ودو گماشته ای که به اصل خویش یعنی سپاه تروریستی قدس بازگشتند
 

آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند - كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا
پرده برداری از ماهیت خود فروخته آخوند محمد علی الحسینی وپیوند پست ها ورذل ها توسط اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

 پرده برداری از ماهیت خود فروخته آخوند محمد علی الحسینی وپیوند پست ها ورذل ها توسط اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".

 محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".

محمد علی الحسینی که به اصل خود نیروی تروریستی قدس باز گشت ومعرفی 3مزدور اجاره ای ملاها در فرانسه وآلمان

من از بی قدری خار لب بام دانستمکه ناکس، کس نمی گردد از آن بالا نشستن هابدون اغراق، ترسو ترین، بی پرنسیب ترین، بیشعور وبی هویت ترین انساننماها ی کره ارض، این مزدوران رنگارنگ، فکل کرواتی، ریش بزی و… آخوندیست.
همیشه رسم و راه مزدوران نظام ولایی این بوده و هست، قبل از گردهماییهای مجاهدین از همه سوراخ موشهایشان به طویله سفارت آخوندی پناه و دستور کار می گیرند.نظام بی آبروی آخوندی، حتی دنبال کدخدا وشهردار و… از کشور های بیافرا، و… روستا های مالزی و آفریقاست، تا با آب و وتاب بیاورد به ایران و باگونیهای اسکناس او را بر گرداند.و در رسانه هایش بنویسند و تبلیغ کنند.الان هم همه مزدوران دعوت به چلو کباب با مزه شقاوت و جنایت و دو رویی سفارت شده بودند و آخوند بریده لبنانی را بیاورن و عکس بگیرند و تبلیغ کنند، از مزدوران خدابنده، قربانعلی، رزاقی وکرمی… وهمه ریز و درشتهای بریده مزدوران امدند ، عکس یادگاری با شیخ! انداختند و البته پول توجیبی هم فراموش نشده.ازآنجائیکه آخوند ها در جنایت و خیانت و تبهکاری ، دروغ و دغل در دنیا سقفها زده اند و کسی یارای مقابله با آنهابر سکوی شیطانی آنهانیست،برای همین مزدوران و دست پرورده گان نظام آخوندی نمی توانند از افراد عادی باشند، بلکه از پس هزاران آزمایش در دنائت و خیانت عبور کرده و دل آخوند ها ر ا بدست می آورند، این نابخردان همانند لابی های مزدور و بی هویت در خارج کشور سعی می کنند که بنحویی جلو سرنگونی رژیم آخوندی را بگیرند.اما، این مزدوران فکل کرواتی از ر ده آخوند ها هستند ودر جرگه این نابخردان و خیانت پیشگان تاریخ قرار دارند.حالا پز دروغین حقوق بشری و دموکراتیک بگیرند!.از چراغ سحر و جادوی آنها خباثت و خیانت تراوش می کند.حالا هزار ان سایت و روزنامه، کتاب و داستانسرایی در مدح آخوند ها بکنند، یقه درانی کنند، دخیل کاخ سفید و پارلمان ارو پا و… بشوند، و از مجاهدین و مقاومت بد بگویند و اراجیف گویی کنند، کار از این کار ها گذشته، رژیم جلادان در سراشیبی سقوط قرار دارد، حالا شما پهلوان پنبه های مزدور تاریخ مصرف شما و نظامتان گذشته، ای پیشانی سیاهان.شما پیشانی سیاهان دیگر کارایی ندارید، بهتر است کاسبی و کارتان را عوض کنید!. گردهمایی امسال مشت محکمی بر پیکر فرتوت آخوندا بود.حالا بی غیرتان مزدور دلشان را خوش کنند و عکس یادگاری بردارند.مواظب کلاهتان باشید،داره از سرتان می افتد، نظام آخوندی سرنگون می شود،ابلهان، پست فطرتان

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر