کل نماهای صفحه

۱۶ تیر ۱۳۹۶

ویلپنت 2017 مجاهدین شمشیر شقه برفرق رژیم - اعتراض به سفر ظریف به پاریس همزمان با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

ویلپنت 2017 مجاهدین شمشیر شقه برفرق رژیم -  اعتراض به سفر ظریف به پاریس همزمان با گردهمایی بزرگ
مقاومت ایراننقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع

حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نسبت به گردهمایی پاریس سوز و گداز کرد.
وی با اشاره به قراردادهای توتال فرانسه با رژیم گفت: وقتی که جمهوری اسلامی چنین قرارداد سنگینی با شرکت فرانسوی بسته و این همه منافع به دولت فرانسه می‎رساند چرا باید اجازه دهد که گردهمایی (مجاهدین) در فرانسه برگزار شود؟ حداقل بایستی یک زبان تهدیدی یا اعتراضی و فریادی در این خصوص نشان می‎داد. وزیر امور خارجه به جای این‌که عصبانی شود و سفیر فرانسه را در تهران احضار کند و به دولت فرانسه تذکر دهد، به فرانسه سفر می‎کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع افزود:‌ عجب ما از دستگاه دیپلوماسی خودمان است که در یک چنین شرایطی وزیر امور خارجه به فرانسه می‎رود، ضمن این‌که این گردهمایی (مجاهدین) که سالانه برگزار می‎شود یک روزه یا دو روزه درست نشده و دستگاه دیپلوماسی و وزارت‌خارجه نیز از قبل می‎دانستند که آنها می‎خواهند گردهمایی برگزار کنند یعنی اینطور نبوده که وزیر خارجه به فرانسه برود بعد آنجا متوجه یک چنین موضوعی شود، وقتی که وزیر امور خارجه آگاهانه به فرانسه سفر می‎کند نشان می‎دهد که دستگاه دیپلوماسی ما ایراد دارد و به جای این‌که عصبانی شود و سفیر فرانسه را در تهران احضار کند و به دولت فرانسه تذکر دهد، وزیرامور خارجه به فرانسه سفر می‎کند که این نوع رفتار اشکال کار دستگاه دیپلوماسی است و نشان می‎دهد دستگاه دیپلوماسی در مدار برخورد انقلابی با معاندین و دشمنان انقلاب اسلامی قرار ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر