کل نماهای صفحه

۱۸ تیر ۱۳۹۶

یدالله آبهشت فرمانده دلیر مجاهدین  در استان گیلان وزندانهاها وشکنجه گاه های سپاه ودادستانی وجنایتکارانی که او را شکنجه نمودند

یدالله آبهشت فرمانده دلیر مجاهدین  در استان گیلان وزندانهاها وشکنجه گاه های سپاه ودادستانی وجنایتکارانی که او را شکنجه نمودند
مجاهد شهید یدالله ابهشت 26سال داشت که توسط سپاه پاسداران وکشت دادستانی که با یک خائن همراهی میشد شناسائی ودستگیرتا شد.

آری مجاهد قهرمان وفرمانده دلیر یدالله آبهشت در چهارم مرداد ١٣٦٠ در حالیکه مشغول تخلیه یکی از پایگاه های سازمان مجاهدین خلق بود، دستگیرشد. محل نگهداری او نخست مقر سپاه پاسداران رشت و سپس زندان اوین بود.
آنگونه اطلاعات قبلی ما وهمچنین بنیاد برومند منتشر کرده است مجاهد خلق یدالله آبهشت به مقر دادستانی وسپاه پاسداران در نزدیکی نیروی دریائی روسیه ومقر نیروی دریائی رژیم منتقل شده است .
اخیرا یکی ازهمرزمان وهمبندهای مجاهد شهید یدالله آبهشت اطلاعاتی را بما رسانده که در زیر آورده میشود.
درست دوماهی نیم بعد از سی خرداد آقا یدالله دستگیر شد آن موقع من در زندان سپاه پاسداران در نقاط مختلف همچون باشگاه افسران زیر زمین کنار دادستانی وهمان دادگاه ضد انقلاب وبندهای 1و2و3 کنار دادستانی وزندان نیروی دریائی منتقل میشدم.
آقا یدالله را همه وهمه زندانیان فرقی هم نمیکرد مجاهد است یا غیر مجاهد، همه زندانیان مقاوم وسر موضع او را میشناختند از آنجا که مسئول بود واز آنجا که بسیار محترم وافتاده بود از بس که منش مجاهدی داست واحترام دیگران را داشت ، از بس به دیگران کمک میکرد وبسیاری از اتهامات دیگران را بعهده گرفته بود مورد احترام همگان بود منهم که الان میگویم آقا یدالله بهمین دلیل است همه به او با احترام آقا یدالله میگفتند.
او در فاصله 2ماه تماما بین شکنجه گاه های دادستانی وزیر زمین وباشگاه افسران وزندان نیروی دریائی وبندهای 1و2و3وانفرادی های مخوف ، در حال بازجوئی پس دادن وشکنجه شدن بود او بشدت وزن کم کرده بود وبسیار بسیار ضعیف شده بود اوهمان مدت کوتاه که بین زندانها وشکنجه گاه ها در حال تردد بود دست به باز سازی تشکیلات مجاهدین زد، بسیاری از رد ها را پاک کرد بسیاری از نفرات جوان وناشناخته یا کم شناخته شده را از زیر تیغ جلادان به بیرون فرستاد.
یدالله آبهشت بدلیل اینکه مسئول تدارکات ستاد رشت بود وبدلیل اینکه بعدا مسئولیت های  تشکیلاتی داشت دارای اطلاعات زیادی بود.
اما تمامی اطلاعاتش سالم ودست نخورده باقی مانده بود.
یک بار که او را در راهرو باشگاه دیدم سفارشات لازم را در حالی که بسختی راه میرفت در فاصله کوتاهی که منتظر بودیم بمن کرد بعدا از هم سلولی هایش فهمیدم که او را با اتو سوزانده بودند .
آنطوری که گفته میشد  او توسط پاسدار وارسته واکیپ تیم عملیاتی درحالی که یک خائن همراه آنها بود شناسائی ودستگیر میشود میگویند او در حال جابجائی یک مقری بود کخه مورد حمله قرار گرفت.
پاسدار جنایتکار محمود قلی پور فرمانده سپاه پاسداران و سرکرده عملیاتی علیه مجاهدین در جنگلهای گیلان  کینه زیادی به این فرمانده دلیر یدالله آبهشت داشت پاسدار قلی پور شخصا بارها او را شکنجه وبازجوئی نموده بود .
از چند نفر شنیدم که عبالحسن کریمی دادستان جنایکار گیلان وعلی انصاری  هم از او کینه ها بدل داشتند خصوصا گفته میشود که مستمر او را شکنجه ودر عرض کمتر از 2ماه   4بار او را محاکمه کردند.
بسیار قابل توجه هست که هر سه این جنایتکاران در همین دنیا بهای جنایتهایش را پس دادند وبهلاکت رسیدند
این سه جنایتکار از آقا یدالله همکاری میخواستند واو همیشه آنها را تحقیر میکرد وفریاد هیهات منا الذله سر میداد .
یک بار که در آخرین مرحله حکم اعدام به او داده بودند وخودش وبچه های سر موضع ومجاهدان زیادی مقاومت کرده بودند در حضور بسیاری فریاد زد:
"بچه ها ما پیروز شدیم وخمینی وپاسداران را شکست دادیم ما با این مقاومتمان به تعهدمان رسیدم."
پاسداران دیگری که در دستگیری وشکنجه او دست داشتند فلاح دادیار پاسدار احمد کرگانی که در نیروی دریائی کار میکرد(میگویند این پاسدار از بس در کردستان کشتاروجنایت کرده بود توسط پیش مرگان کرد بهلاکت رسید) ، پاسدار قلی پور وپاسدار وارسته همچنین پاسدار اسماعیل پور را میتوان نام برد.
آری آقا یدالله راست گفته بود مجاهدین پیروز شدند واین روزها حرفایش با جنبش دادخواهی وجایگاه والا وبالائی که در تعادل سیاسی ودر میان خلق قهرمانمان بدست آوردند محسوس است ودر این گردهمائی پاریس ویلپنت واقبال روز افزون جوانان ایران هم  دیدیم وکاملا حس میشود که دشمن از این شکست چه سوزوگدازی میکند آری خون پاک این مجاهدان تشت رسوائی خمینی را با جنبش دادخواهی و...از بام عام به زمین انداختند.
نبرد البته تا سرنگونی ملایان وپاسداران ودژخیمان ادامه دارد
یاد مجاهد قهرمان فرمانده دلیر یدالله آبهشت که خون پاکش را فدیه راه آزادی نمود گرامی وراه سرخش پر رهرو باد.
در راستای جنبش دادخواهی 270 لینک از قهرمانان شهید دهه 60 وقتل عام 67 در زیر تقدیم میشود برای گسترده تر کردن جنبش دادخواهی لطفا آنها را منتشر وتکثر نمائید. درباره قهرمانان دیگربخوانید
 علیرضا داربویی قهرمان شهید خلق ازرشت استان گیلان

 درباره قهرمانان دیگربخوانیدهادی نوروزی ومهرداد اولادی هر دو بدست یک مافیای ورزش کشته شدند 

        فصل برداشت برنج، زمان بازشدن زخم کهنه شاليکاران است(از سنگرمال )

دیار خشم لاهیجان

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر