کل نماهای صفحه

۱۴ مرداد ۱۳۹۴

افشاي ياران شيطان: به صحنه آوردن شاكرد جلاد اوين شاهسوندي وفراستي وق...

افشاي ياران شيطان: به صحنه آوردن شاكرد جلاد اوين شاهسوندي وفراستي وق...: نامه دريافتي از يك هموطن در رابطه با پرگار بي بي سي كه افق شاه وشيخ را باهم رسم ميكرد وبه صحنه آوردن شاكرد جلاد اوين  شاهسوندي وفراستي وقا...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر