کل نماهای صفحه

۱۷ مرداد ۱۳۹۴

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : لافهای مسخره روحانی در مورد توافق هسته‌یی!

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : لافهای مسخره روحانی در مورد توافق هسته‌یی!:

لافهای مسخره روحانی در مورد توافق هسته‌یی!


روحانیروحانیادعاهای
روحانی در گفتگوی تلویزیونی در مورد توافق وین و اظهارات عراقچی در این 
رابطه و خصوصاً این ادعا که پرونده رژیم از فصل هفتم شواری امنیت خارج شده و
همه تحریمها علیه رژیم لغو می‌شود و...، مورد نقد و بعضاً تمسخر رسانه‌ها و
مهره‌های باند خامنه‌ای قرار گرفته است.
روحانی مدعی است که با اجرایی 
شدن توافق وین تحریمها لغو می‌شوند، اما بر اساس نوشته کیهان خامنه‌ای که 
به متن نهایی مذاکرات در برجام استناد کرده است ”در متن توافق وین خبری از 
لغو یا حتی تعلیق تحریمهای کنگره نیست بلکه فقط از تعبیر cease به‌معنای 
«توقف موقت» تحریمهای کنگره به کار رفته است“. که این برخلاف یکی از خطوط 
قرمز خامنه‌ای در مذاکرات و در زمینه لغو تحریمها است که گفته بود: 
”تحریمهای اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره آمریکا
و چه دولت آمریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریمها 
هم در فواصل معقول برداشته شود“.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر