کل نماهای صفحه

۲۵ بهمن ۱۳۹۵

سپاه پآسداران اختا پوس چپاول دزدی واختلاس  متصل به بیت خامنه ای  - چگونه كارتل نظامي- اقتصادي پاسداران شكل گرفت


سپاه پآسداران اختا پوس چپاول دزدی واختلاس  متصل به بیت خامنه ای  - چگونه كارتل نظامي- اقتصادي پاسداران شكل گرفتسپاه پاسداران به وسيله بنياد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا در اقتصاد كشور نقش منحصر بفرد ايفا ميكند و اقتصاد ايران را در كليه زمينه ها در انحصار خود گرفته است. بنياد تعاون سپاه پاسداران قديمي ترين ارگان اقتصادي سپاه است كه در سال 1367- 1988 در زمان جنگ ايران و عراق تشكيل شد.

در سال 1989- 1368قرارگاه مهندسي جنگي خاتم الانبيا بدستور خامنه اي تبديل به قرارگاه سازندگي خاتم گرديد تا فعاليت هاي اقتصادي سپاه در دوران بعد از جنگ را بدست گيرد.

تقسيم كار بين اين دو ارگان به اين صورت است كه قرارگاه خاتم و شركت هاي تابعه آن بيشتر در كارهاي سازندگي از پل سازي, تونل سازي و استخراج نفت فعال هستند و بنياد تعاون سپاه در تجارت و بازرگاني سرمايه گذاري كرده اند.ستاد فرماندهي كل قوا, علاوه بر بنياد تعاون سپاه, در دهه 1990 بنيادهاي تعاون بسيج ، بنياد تعاون نيروهاي انتظامي, بنياد تعاون ارتش و بنياد تعاون وزارت دفاع را تأسيس كرد.

بر پايه قانوني که در سال 1994 از تصويب مجلس گذشت اجازه تشکيل «شرکت‌هاي عمراني و خدمات فني» به نيروهاي مسلح، داده شد. كه اساسا سپاه پاسداران آنرا در دست گرفت. بدين ترتيب موقعيت اجرائي و اقتصادي سپاه در ساختار حکومتي باز هم تقويت شد. پروژه‌هايي با ميلياردها ريال بودجه در زمينه سد و راه‌سازي و احداث تأسيسات، به شرکتهاي وابسته به سپاه از جمله قرار گاه خاتم الانبياء واگذار گرديد.

مطابق فرمان خامنه اي در سال 1993 بنياد تعاون سپاه و بسيج از پرداخت ماليات معاف شدند.[1]قدم اصلي و دروازه ورود سپاه پاسداران به تجارت و فعاليتهاي اقتصادي با استناد به اصل 247 قانون اساسي رژيم صورت گرفت. بر اساس اين اصل “ دولت موظف به استفاده از توان نيروهاى مسلح در زمان غيرجنگ جهت مشاركت در بازسازي و سازندگى كشور است“. به اين ترتيب سپاه بعد از جنگ ايران و عراق وارد فعاليت هاي اقتصادي شد و حدود 30 درصد از توان مهندسي سپاه وارد كارهاي اقتصادي گرديد (70 درصد در كارها و فعاليتهاي نظامي باقي ماند). طرحهاي اقتصادي سال‌1383 سپاه پاسداران 12‌ميليادر دلار مي‌باشد.

با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد، قراردادهاي اقتصادي سپاه ابعاد گسترده اي يافت. در يك مورد در تيرماه سال 1385 دو ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي دولت به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه براي قراردادهاي جديد پرداخت گرديد. قابل توجه اينكه در اين سال يعني سال 85 تنها در طول يك ماه قرارگاه خاتم الانبيا  سه  قرارداد بزرگ به ارزش 7 ميليارد دلار در زمينه نفت وگاز با دولت منعقد نمود.

برابر ارزيابيهاي جديد در سال‌1386 شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران بيش از 57‌ درصد از واردات كشور و 30‌درصد از صادرات غير‌نفتي را در كنترل خود دارد و درآمدهاي سپاه از اين معاملات ساليانه بيش از 5‌ميليارد دلار است.

حميد رضا برادران رئيس سابق سازمان مديريت اعلام كرده است كه 35 در صد گردش كار مالي و اقتصادي كشور توسط شبه دولت اداره مشود. هر چند او نگفت كه شبه دولت شامل چه مؤسسات و نهادهايي مي‌شود، اما برآوردهاي كارشناسان سهم اساسي آنرا از آن سپاه پاسداران ارزيابي ميكنند و درصدي هم به بنيادهاي ديگر وابسته به خامنه اي ميدانند. بيش از   500شركت بزرگ وكوچك  متعلق به سپاه درحال فعاليت ميباشد كه شعبات اين شركت ها دركشورهاي حاشيه خليج فارس از امارات و دبي گرفته تا ديگركشورهاي خاورميانه ،آسياي ميانه ، جنوب شرقي آسيا ،كشورهاي اروپائي و همچنين در افريقا و آمريكايي لاتين فعاليت ميكنند. تنها در امارات متحده عربي 483 شرکت پوششي سپاه داراي شعبه ميباشند.

درحال حاضر يك سوم واردات كشور از طريق بازارهاي غيرقانوني ، اقتصاد زيرزميني و اسكله هاي غير رسمي توسط سپاه پاسداران صورت مي گيرد و به اين منظور سپاه پاسداران 181 اسكله غيرقانوني در سراسر كشور در دست دارد[2] كه 60 اسكله آن را در جنوب كشور ايجاد كرده است. علاوه براين برخي فرودگاههاي خاص نيز براي اين منظور دركنترل سپاه ميباشد منجمله فرودگاه پيام كرج. اين فرودگاه در ظاهر امر يك فرودگاه پستي ميباشد.

از موقعي كه احمدي نژاد بر سر قدرت است در تكميل قدرت اين كارتل، بسياري از فرماندهان سپاه را كه به‌ عنوان وزراي كابينه و رؤساي مؤسسات دولتي منصوب نموده است پشتوانه فعاليتهاي اقتصادي سپاه قرار داده است. بعنوان مثال قاچاق عظيم نفت عراق در ابعاد 20 ميليارد دلار نيز از طريق سپاه پاسداران انجام مي‌شود.[1] فرمان رهبري
به شماره 48886/7595-4/30
نظر به اينكه اساسنامه بنياد تعاون بسيج به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و به موجب ماده 12 آن مجموعه بنياد در رديف اشخاص مذكور در ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مي باشد, لذا با اتخاذ ملاك از راي شماره 12702-4/30 مورخ 5/1/1372 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه قبلاً در خصوص بنياد تعاون سپاه صادر گرديده است , مفاد بخشنامه شماره 15716/1066-4/30 مورخ 27/3/74 در مورد بنياد تعاون بسيج نيز جاري خواهد بود.
علي اكبرعرب مازار
معاون درآمدهاي مالياتي

 [2] 181 اسكله از مجموع 202 اسكله كشور فاقد مجوزند ـ محسن بهرامي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ اسفند 1383)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر