کل نماهای صفحه

۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تظاهركنندگان در كربلا شعار ”ايران اخراج اخراج, كربلا آزاد آزاد مي‌ماند” سردادند


تلويزيون الرافدين 18 مرداد 94 
فعالين در عراق گفتند, درگيريهاي متفرقه اي در مقابل شوراي استان بصره بين نيروهاي امنيتي حفاظت شوراي استان وكسانيكه در مقابل مقر شورا تا دست يابي به خواسته خود مبني بركناري وزير برق و مقامات فاسد تحصن باز كرده اند روي داد. در يك تحول ديگر فعالان در شهرستان المسيب در شمال استان بابل در مقابل ساختمان شوراي شهردر اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان مبني بر بركناري شوراي استان و افشاي فساد اداري و مالي يك تحصن باز برگزار كردند و تأكيد كردند كه تا زمانيكه درخواستهايشان پاسخ داده نشدهاست چادرها را از جلوي مقر شوراي شهر جمع نخواهند كرد.
دراشاره اي روشن از خشم مردم جنوب نسبت به دخالتهاي (رژيم) ايران و مسلط شدن آن بر برخي از استانها, تظاهر كنندگان در كربلا عليه (رژيم) ايران شعار, (ايران بره بره ـ كربلا تبقي حره) ايران اخراج اخراج, كربلا آزاد مي ماند سردادند. .»
هزاران نفر با تجمع در ميدان تحرير در مركز بغداد حمايت خود را از تصميمهاي اخير حيدرالعبادي اعلام كردند.
http://iranasrar.blogspot.de/2015/08/blog-post_0.html

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر