کل نماهای صفحه

۳۱ مرداد ۱۳۹۴

روحاني دجال گري مدل خميني وادعاي صلح طلبي با رونمائي موشك كشتار جمعي


روحاني و دجال گري مدل خميني وادعاي صلح طلبي با رونمائي موشك كشتار جمعي همراه با سپاه جهل وجنگ وكشتار

در حالي كه سپاه پاسداران واز جمله سپاه جنايتكار قدس در سراسر خاورميانه توسط مزدوران دست سازش تروريست صادر ميكنند ومشغول خونريزي است ودر حالي كه همين روحاني نوعي توافقي را با پنج بعلاوه يك انجام داده است وخودرا دولت تدبير واميد براي داخل ودولت تعامل وهمزيستي با منطقه وجهان ميداند وقرار بود كه سراغ موشك سازي موشك پراني ومانوري نرود با يك قلم دجالگري مدل خميني صلح طلبي خود را درحالي كه با جمع كردن وبيرون كشيدن مزدورانش از يمن وسوريه و...ميبايست اثبات كند ،با رونمائي از يك سلاح كشتار جمعي ادعاي صلح طلبي كرد. روحاني نادان نيست ولي دجال زاده وفريبكار كه هست او از روز اول از زير درخت سيب در فرانسه قبل از حاكميت دجال با دجال ضدبشر خميني دجال بود اين تنها يك نمونه است كه ملاها دروغ ميگويند فريبكارند ودست از كارهاي صدرورتروريست وساختن وگسترش سلاح كشتارجمعي بر نميدارند.
 آنها سر بمب سازي هم كماكان اصرار دارند وعليرغم توافق با آمريكا وغرب هم دنبال فريب كاري وخريد وقت هستند ودنبال اين هستند كه راه ديگري بروند اما كور خواندند از آغاز تنها وتنهامقاومت ايران سر راه جنگ جنايت وصدور تروريزم ومداخلات وبمب سازي آنها پيچيد وتا الان 2جام زهر را به 2ولي فقيه خوراند باز هم تا سرنگوني ادامه خواهد داد..
ما تابحال شنيده بوديم كه زيتون نشانه وسمبل صلح است اما در منطق وآرمان  ملاها از خمكيني تا خامنه اي وروحاني زيتون جائي ندارد وآنرا با موشك عوض كرده ند اين ماهيت آخوندهاي جنگ طلب وضد بشر حاكم بر ايران است.
 به تصوير رونمائي موشك صلح نگاه كنيد اما به روحاني بچه دجال بخنديد كه گويا انسانهاي ديگر پاسداران جهل وجنگ وجنايت را در كنار او وموشك صلح !!نميبينند.

در این مراسم، روحانی در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «این دستاوردها در بخش های مختلف موشکی، پهپاد، دریایی، زیردریایی و ماهواره ای، بسیار وسیع است که وزارت دفاع انجام می دهد و در واقع همه اینها نشانه این است که ما ملت صلح طلبی هستیم و صلح فقط در سایه اقتدار امکان پذیر است.»
وی افزود: «جنگ را به کشور ضعیف تحمیل خواهند کرد و کشور ضعیف نمی تواند مدعی صلح باشد و پایداری و امنیت خود را حفظ کند
رئیس جمهوری ایران گفت: «اقتداری که نیروهای مسلح با ایمانشان و با تکنولوژی و توانمندی به وجود می آورند، شرایطی برای ما ایجاد می کند که یک کشور توانمند با قدرت بازدارندگی باشیم
او تاکید کرد: «وقتی یک کشور، توانمند، قدرتمند و بازدارنده است، صلح آن ملت 

را تضمین می کند و جنگ و تجاوز به آن تحمیل نمی شود.

رونمایی از موشک جدید ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که

 برپایه توافق هسته‌ای مقرر شده است محدودیت‌های

 تسلیحاتی ایران تا 5 سال دیگر و محرومیت موشکی تا 8

 سال دیگر تمدید شود. این در حالی است که ایران خواهان لغو

 این تحریم‌ها بودكامل بخوانيد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر