کل نماهای صفحه

۲۷ تیر ۱۳۹۷

وحشت دیکتاتوری آخوندی از پیوند شرایط عینی و ذهنی انقلاب - ایران: قطع برق یا سرقت برق؟ وکدام دفاع مقدس؟ سه مقاله خواندی کلیک کنید وبخوانید

گزیده مقالات
ادامه خاموشی‌ها در تهران

  • کشته‌های جنگ ضدمیهنیکدام دفاع مقدس؟

    در ۲۷تیر ۱۳۶۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل ‌متحد برای پایان دادن به جنگ ایران و ...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر