کل نماهای صفحه

۲۰ تیر ۱۳۹۷

مقام ارشد وزارت‌خارجه آمریکا: ما ادعای مسخره رژیم ایران را که این یک عملیات فریب بوده باور نداریم.

مقام ارشد وزارت‌خارجه آمریکا: ما ادعای مسخره رژیم ایران را که این یک عملیات فریب بوده باور نداریم.

وزارت‌خارجه آمریکا شب گذشته در یک جلسه توجیه ویژه توسط یک مقام ارشد این وزارتخانه به توطئه تروریستی رژیم ایران علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس پرداخت.
در همین رابطه

خربزه تروریستی و لرز دیپلوماتیک

مایک پمپئو:‌ رفتار شرورانه رژیم ایران غیرقابل قبول است


مایک پمپئو:‌ هفته گذشته یک توطئه تروریستی رژیم ایران در پاریس خنثی شد

سایت وزارت‌خارجه آمریکا ۱۰ژوئیه

خبرنگار: فکر می‌کنید ایران مسئول آن است؟
مقام ارشد وزارت‌خارجه آمریکا: بله ما این طور فکر می‌کنیم.
ما ادعای مسخره رژیم ایران را که این یک عملیات فریب بوده باور نداریم.


رژیم ایران سفارتخانه‌هایش را به مرکز تروریستی تبدیل کرده است

ما در مورد این‌که رژیم ایران چگونه از سفارتهایش به‌عنوان پوششی برای توطئه حملات تروریستی استفاده می‌کند گفتگو کردیم.
جدیدترین نمونه آن توطئه‌یی بود که در بلژیک خنثی شد و ما دیپلومات ایرانی را داشتیم که خارج از سفارت اتریش به‌عنوان بخشی از توطئه بمب‌گذاری علیه گردهمایی رهبران اپوزیسیون ایران در پاریس عمل می‌کرد.
آمریکا از تمامی کشورها می‌خواهد که به‌دقت در مورد دیپلوماتها در سفارتهای ایران تحقیق کنند تا از امنیت کشورهای خود مطمئن شوند.

دستگیری دیپلومات رژیم ایران جدی است

مقام ارشد وزارت‌خارجه آمریکا: دستگیری دیپلومات رژیم ایران بسیار جدیست. ما از نزدیک با بلژیک و اتریش و آلمان تا تعیین‌تکلیف نهایی این توطئه بمب‌گذاری در پاریس که دو سخنران آمریکایی در آن حضور داشتند خواهیم رفت.


خربزه تروریستی و لرز دیپلوماتیک

خودشان بمب می‌گذارند تا نظام را بدنام کنند!

محکومیت توطئه تروریستی رژیم ایران در اروپا توسط پارلمانترهای رومانی

مطالب مرتبط


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر