کل نماهای صفحه

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

آه وفغانهای رژیم از بسته شدن پرونده ولایت ووزارت ساخته 17ژوئن 2003 در فرانسه که صرفابخاطروبه خواست خامنه ای ومعامله با شرکت نفتی توتال ایجاد شد

آه وفغانهای رژیم از بسته شدن پرونده ولایت ووزارت ساخته 17ژوئن 2003 در فرانسه که صرفابخاطروبه خواست خامنه ای ومعامله با شرکت نفتی توتال ایجاد شد


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر