کل نماهای صفحه

۷ تیر ۱۳۹۷

تهران بزرگترین شهر شورشی جهان -ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره ۹) - مسعود رجوی ۴تیر ۱۳۹۷

تهران بزرگترین شهر شورشی جهان -ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره ۹) - مسعود رجوی ۴تیر ۱۳۹۷

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
اینجا تهران است
بزرگترین شهر شورشی جهان.
آئینه تمام‌نمای ایران.
با کانونهای شورشیِ قهرمان.
سلام بر تهران و یکایک شهرهای بپاخاسته ایران


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر