کل نماهای صفحه

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

مقاومت ایران:‌ رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد و آلترناتیو آماده است- عکاظ عربستان سعودی:

 مقاومت ایران:‌ رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد و آلترناتیو آماده است- عکاظ عربستان سعودی:

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران تأکید کرد رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد و آلترناتیو آماده است و آینده متعلق به مردم ایران می‌باشد. وی طی گفتگویی با تلویزیون فارسی زبان مقاومت ایران (سیمای آزادی) گفت:‌ ایران کنونی با یک شرایط انقلابی، خیزش و قیام مواجه است. وی تأکید کرد قیام مردم ایران که از کارگران و کشاورزان و رانندگان آغاز شد در گوشه و کنار میهن ادامه پیدا می‌کند.

محدثین گفت: ایران به شرایط قبل از قیام دسامبر گذشته برنمی‌گردد و همان‌طور که پرزیدنت اپوزیسیون خانممریم رجوی گفته‌اند، این قیام با وجود اقدام‌های سرکوبگرانه و فشارهایی که رژیم می‌آورد و با وجود همه توطئه‌ها نه متوقف شده و نه خواهد شد.

سیاست مماشات اوباما ضربه اساسی خورده است

وی خاطرنشان کرد: سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران بعد از رفتن دولت اوباما از کاخ سفید و به‌دست گرفتن زمام امور توسط دونالد ترامپ یک ضربه اساسی خورده است. محدثین گفت: دولت جدید آمریکا به درجاتی به این حقیقت پی برده است که حتی منافع و امنیت مردم آمریکا با این رژیم در تعارض است و سیاست مبتنی بر مماشات و سازش با این جناح یا جناح دیگر رژیم سودی نخواهد داشت.

او تأکید کرد که قیام سراسری در ایران با وجود افت و خیزها و شرایط سرکوب و فشارهایی که رژیم اعمال می‌کند، به طرق مختلف ادامه پیدا کرده است. کانونهای شورشی، شوراهای مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش با تمام قوا دست‌اندر کار به‌راه انداختن یک قیام بزرگتری هستند که برای همیشه به این وضعیت و دیکتاتوری سیاه که چهار دهه است مردم ایران و تمامی منطقه را به خاک و خون کشیده است، پایان بدهند.

گردهمایی سالانه مقاومت ایران در پاریس

مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت خاطرنشان نمود:‌ گردهمایی سالانه مقاومت که در پایان ژوئیه جاری برگزار می‌شود می‌خواهد این پیام را به جهان بدهد که این رژیم سرنگون خواهد شد، و آلترناتیو دارد و آینده از آن مردم ایران است.

محدثین تأکید کرد: این رژیم آینده‌یی ندارد و در آستانه سرنگونی است. وی تأکید کرد: ایرانیانی که امسال (در گردهمایی سالانه مقاومت) شرکت می‌کنند، نمایندگان واقعی مردم ایران‌اند و تمایل مردم ایران را بازگو می‌کنند. او جامعه جهانی را مخاطب قرار داد و گفت:‌ آینده ایران از آن این مقاومت و از آن مردمی است که این روزها در خیابانها هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر