کل نماهای صفحه

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

فعالیت های مقاومت ودو مقاله کلیک کنید وبخوانید

فعالیت های مقاومت ودو مقاله کلیک کنید وبخوانید

23 خرداد, 1397

همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان و اعتراضات در ایران - انگلستان - برمینگام

تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در مرکز شهر برمینگام - انگلستان - در همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن
20 خرداد, 1397

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهرات همبستگی خود با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس را به نمایش گذاشتند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر