کل نماهای صفحه

۱ تیر ۱۳۹۷

اهميت سوريه براى آخوندها چيست؟ ويژه 21 آوريل 2018

اهميت سوريه براى آخوندها چيست؟ ويژه


21 آوريل 2018
   

maniranam-syriaاهميت سوريه براى آخوندها چيست؟
آخوندها در سوريه چه كار ميكنند؟
سقوط بشاراسد چه تاثيری بر حكومت آخوندها ميگذارد؟
تهيه شده در من ايرانمMediaهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر