کل نماهای صفحه

۴ تیر ۱۳۹۷

همکاری ایران و القاعده - واشینگتن تایمز: مطالعه اسناد بن‌لادن گویای همکاری القاعده و رژیم ایران

همکاری ایران و القاعده - واشینگتن تایمز: مطالعه اسناد بن‌لادن گویای همکاری القاعده و رژیم ایرانواشینگتن تایمز نوشت: یک عضو وزارت دفاع آمریکا درباره دفتر خاطرات ۲۲۸صفحه‌ییِ دستنویس بن‌لادن گفت: این بزرگترین سندی است که تا کنون از تروریست‌های ارشد به دست آمده است.
این روزنامه نوشت: مطالعهٔ این اسناد نشان می‌دهد که آنچه 
در روابط میان القاعده و رژیم ایران وجود داشته، دشمنی نبوده و تنها در حد رقابت و نزاع بوده است و دو طرف توانسته‌اند با هم، همکاری و تبانی کنند.همکاری ایران و القاعده - لوموند: ایران بعد از جنگ ۲۰۰۳چند بار به آمریکا پیشنهاد کرد اعضای القاعده را با اعضای مجاهدین مبادله کندهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر