کل نماهای صفحه

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

کردستان تنها نیست - بستن مرزها چه تاثيرى بر زندگى كولبرها ميگذارد?! ويژه

 کردستان تنها نیست - بستن مرزها چه تاثيرى بر زندگى كولبرها ميگذارد?! ويژه

01 مى 2018
 

maniranam-strike-kordاعتصاب كردستان
بستن مرزها چه تاثيرى بر زندگى كولبرها ميگذارد?!
 آيا اين موضوع فقط به كولبرها محدود ميشود?!
 تهيه شده در من ايرانم
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر