کل نماهای صفحه

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

هشدار به مزدوران حكومتى ويژه

هشدار به مزدوران حكومتى ويژه


14 مى 2018
   

maniranam-warning2
هشدار به مزدوران حكومتى
پاسخ وحشى گريهايتان، خشم مردم است.
هويتتان افشا خواهد شد!!
منتظر باشيد!!
تهيه شده در من ایرانم
 Mediaهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر