کل نماهای صفحه

۱ تیر ۱۳۹۷

مرضيه وحيد دستجردى كيست؟ ويژه

مرضيه وحيد دستجردى كيست؟ ويژه


17 دسامبر 2017
   

maniranam-who-is-datjerdi
زنى كه وزيرشد اما بجاى دفاع از حقوق زنان، با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرد!هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر