کل نماهای صفحه

۷ خرداد ۱۳۹۵

خبر فوری - زخمی وبستری شدن محمدی گلپایگانی یکی ار محرمهای خامنه ای توسط یکی از محافظین بیت خامنه ای


خبر فوری-  زخمی وبستری شدن محمدی گلپایگانی یکی ار محرمهای خامنه ای توسط یکی از محافظین بیت خامنه ای


 حدود شنبه 30 آوریل خبری مانند توپ در جامعه طنین پیدا کرد پاسدار حسن اکبری محافظ نزدیک خامنه ای کشته شد. چرا ؟ معلوم نشد علت مرگ او یعنی بدلیل اشکال فنی سلاح هم ابهامات را بیشتر افزود ونهایتا اینکه  او بطورمشکوکی کشته شد قوت گرفت .
تا اینکه خبر بستری شدن محمدی گلپایگانی از محرمهای خامنه ای در بیمارستان در
خبرنامه ملي ايرانيان این خبر درج شد خبر مفصل تر از اینهاست وگویای تیراندازی ودرگیری شدید در بیت خامنه ای بوده است و اخیرا هم روحانی به عیادتش در بیمارستان رفت سایت
صراط: رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بیماری بنده عارضه قلبی نبود و کسالت دیگری بود گفت: پس از چند روز استراحت از بیمارستان مرخص می‌شوم.
خبرنامه ملي ايرانيان در 3خرداد95نوشت  پس از افشای حادثه تیراندازی در بیت رهبری، محمد محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر خامنهای با بیان اینکه از 7اردیبهشت به حالت اورژانسی به بیمارستان بهمن انتقال پیدا نموده، گفته میشود که طبق توصیههای پزشکان تنها 2 تا 3روز در بیمارستان خواهد بود و به زودی مرخص خواهد شد، پس از گذشت این ایام تاکنون کماکان هیچ رسانه داخلی خبری از بهبودی وی گزارش ننمودهاند. محمدی گلپایگانی پس از مضروب شدنش توسط یکی از محافظین بیت رهبری، نخست در کلینیک همانجا و پس از خونریزی شدید ساعاتی بعد به بیمارستان بهمن انتقال پیدا میکند.

خبر فوری در 30 آوریل این بود

خبر فوری پاسدار سرهنک حسن اکبری از نزدیک ترین محافظان خامنه ای بطور مشکوکی کشته شد

 خبر فوری پاسدار سرهنک حسن اکبری از نزدیک ترین محافظان خامنه ای بطور مشکوکی کشته شداین خبر بسرعت در جامعه انعکاس یافت وسئوالاتی را برانگیخت
 بیت خامنه ای وسپاه پاسداران با عجله وبرای جلوگیری از اخبار دقیق واینکه مطبوعات حرفهای دیگری را ننویسند یک مطلب کلیشه ای را به مطبوعات داده وتاکید کرده که بجز این اطلاعیه ومتن خبری کسی حق ندارد چیز اضافه تر درج کند در همین اطلاعیه کلیشه ای سپاه گفت که بعلت نقص فنی سلاح حین آموزش کشته شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر