کل نماهای صفحه

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

حتما ببینید وبخوانید - انداختن عکس یادگاری با ویرانه‌های سوریه در غرفه «مدافعان حرم» در نمایشگاه

حتما ببینید وبخوانید - انداختن عکس یادگاری با ویرانه‌های سوریه در غرفه «مدافعان حرم» در نمایشگاه 

بین‌المللی کتاب تهران

مانا نیستانی، ایران وایر"همان نمایشگاه ملاساخته ووزارت اطلاعات ساخته ای که 

بریدهمزدور وخائنی  چون مریم سنجابی همین جنایت خامنه ای 


ومزدورانش را علیه مردم وبنفع خامنه ای توجیه وتبلیغ میکند

 همکار قدسی دیگرش هم بریده خائنی بنام ابراهیم خدابنده 

مشابه مریم سنجابی اما در فستیوال فیلم ودانشگاه صنعتی

 شریف برای خیانت بیشتر در حق دانشجویان برای وزارت

 وولایت خوشرقصی دم جنبانی میکند."

از  اسرارپشت پرده ها
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر