کل نماهای صفحه

۳ مرداد ۱۳۹۴

اعتراف اسد به ارتش آزاد ونظامياني كه از اسد جدا شده براي آزادي سوريه ميجنگند

اعتراف اسد به ارتش آزاد ونظامياني كه از اسد جدا شده وبراي آزادي سوريه ميجنگند

الأسد يصدر مرسوماً ويعترف بوجود آلاف المنشقين عن جيشه

أورينت نت - متابعات

رغم حالة النكران التي اتسمت بها تصريحات مسؤوليه وأبواقه الإعلامية، يتراجع نظام الأسد عن مزاعمه السابقة فيما يتعلّق بوجود انشقاقات كبيرة في صفوف جيشه طيلة السنوات الفائتة، ويعترف بشكل علني وصريح بوجود الآلاف من المنشقين عن جيشه، حيث أصدر رئيس النظام مرسوماً يتضمّن ما أسماه "عفواً عاماً" عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي.

اسد در آخرين دست وپازدنهايش دوباره سراغ تجربيات مرشد زهر خورده اش خامنه اي رفته وطي حكمي كه بيشتر اعتراف به تعداد جداشدگان از حكومت فساد اسد است احكامي براي مجازات آنها صادر كرده است اسدي كه هيچگاه بزبان نمياورد كه مخالف دارد ومعارضان سوريه را از خارج آمده ميدانست اكنون رسما طي حكمي به اين جدا شدگان كه ارتش آزاد ومعارضان اسد را شكل داده اند اعتراف كرده است
اين ترفندها اگر از خميني دجال ضد بشر دردي دعوا كرد ويا از مرشد اسد خامنه اي زهر خورده مسئله اي حل كرد از اسد هم مسئله خواهد كرد اسد وديگر مزدوران خامنه اي در يمن سوريه ولبنان وعراق در شراشيب سقوط ونابودي اندوراهي جز سقوط به جهنم ندارند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر