کل نماهای صفحه

۲۳ تیر ۱۳۹۴

قربانعلي حسين نژاد ومصطفي محمدي دو مامور وزارت اطلاعات در حال شناسايي براي اقدامات تروريستي دستگير شدند

 قربانعلي حسين نژاد ومصطفي محمدي دو مامور وزارت اطلاعات در حال شناسايي براي اقدامات تروريستي دستگير شدند

پيشتر نسبت به اينكه اين مزدوران براي شناسائي واقدامات تروريتسي توسط محمود علوي وزير اطلاعات رژيم به پاريس صادر شده اند هشدار داده واعلان خطر كرده بوديم

قربانعلي حسين نژاد مامور بيمقدار محمود علوي وزير اطلاعات ملاها در پاريس

قربانعلي حسين نژاد تروريست خطرناك سپاه تروريستي قدس ومامور بيمقدار محمود علوي در پاريس

 http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/search

وزارت اطلاعات مزدور شناخته شده خود مصطفي محمدي را از مدتي قبل با پاسپورت كانادايي به پاريس فرستاد و در خانه اي در منطقه 19 پاريس مستقر كرد تا با به كمك ماموران ديگر طرحها و توطئه هاي رژيم عليه مقاومت ايران را به اجرا در آورد.
 شمه اي از توطئه هاي خنثي شده اطلاعات بدنام آخوندها به شرح زير است:
 ساعت 4 بعدازظهر دوشنبه 22 تير سرپل اطلاعات آخوندها در سفارت رژيم در پاريس مزدوران مصطفي محمدي و دخترش و قربانعلي حسين نژاد را به همين منظور به اورسور اواز فرستاد . آنها از يك خودروي رنو كليو قرمز رنگ به شماره 13- DG 760 TDاستفاده مي كردند. اما وقتي با گشت هاي حفاظتي و مأموران ژاندارمري و پليس محل مواجه شدند، بشدت وحشت كرده و پا به فرار گذاشتند. مصطفي محمدي راننده خودرو بهمراه دخترش بسرعت از صحنه گريخت و از فرط دستپاچگي قربانعلي حسين نژاد را تنها در محل رها كرد. مزدور محمدي قبل از فرار و مواجهه با مأموران ژاندارمري و پليس قصد داشت يكي از مجاهدين را با خودرو زير بگيرد كه بدليل هوشياري او با شكست مواجه شد .
قربانعلي حسين نژاد كه تنها مانده بود براي فرار از محل خودروي يك خانم فرانسوي را كه درحال عبور بود متوقف كرد وبا زور سوار بر آن گرديد.  خانم فرانسوي از مردم محل كمك خواست و شماري از شهروندان كه شاهد صحنه بودند به كمك او شتافتند و مزدور را از اتوموبيل خانم فرانسوي بيرون كشيدند و موضوع را به ژاندارمري محل اطلاع دادند. ژاندارمري قربانعلي حسين نژاد را دستگير و براي بازجويي به مقر خود منتقل كرد. كمي بعد مصطفي محمدي و دخترش نيز در حال فرار دستگير و مورد بازجويي قرار گرفتند. پس از احراز هويت و سوابق و اتمام بازجوييها و تشكيل پرونده، مزدوران توسط ماموران ژاندارمري و پليس از منطقه اخراج شدند و پيگرد قانوني آنها ادامه دارد.
مزدور قربانعلي حسين نژاد كه بسيار ترسيده بود بلادرنگ در ژاندارمري اعتراف كرد كه شخصاً تقصيري نداشته و سفارت رژيم ايران در فرانسه، او را با مصطفي محمدي و دخترش به اين ماموريت فرستاده است. وي در اظهاراتش كه بر روي نوار با صداي خودش ضبط شده گفت سرپل اطلاعات رژيم در سفارت ايران در فرانسه از طريق يك مامور اطلاعات به نام حميد عبادي با شماره تلفن هاي 0033758030701 و 0033140697959 اين ماموريت را به وي داده است و جهانگير شادانلو (مامور افشا شده اطلاعات در پاريس) را بهمراه آنها براي كرايه خودرو فرستاده است. وي افزود محمد حسين سبحاني از سرپل اطلاعات در آلمان هر ماه به پاريس مي آيد و از طرف وزارت اطلاعات به شماري از مزدوران از جمله خود او( قربانعلي حسين نژاد) ماهيانه 500 يورو مي پردازد.
محمد حسين سبحاني همان مزدوريست كه از 13 سال پيش از تهران توسط وزارت اطلاعات به آلمان فرستاده شد و در همان زمان توسط مقاومت ايران افشا گرديد.

محمد حسين سبحاني جنايت كار حرفه اي وزارت اطلاعات در آلمان وبعضي از كشورهاي اروپا

محمد حسين سبحاني جنايت كار حرفه اي گشتاپوي آخوندي ومعركه گردان يا لوطي عنتر هاي وزارتيhttp://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/2015/06/blog-post_94.html

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر