کل نماهای صفحه

۲۵ تیر ۱۳۹۴

خامنه اي زهر خورد ولي قبلا - رونامه هاي حكومتي از افشاگري مجاهدين سوزو گداز ها كردند

روزنامه اعتماد: دشمنان در آستانه توافقنامه هسته‌یی در آستانه اجلاس ژنو برگ‌های دیگری رو کردند
روزنامه حکومتی اعتماد از افشای سایت مخفی اتمی رژیم آخوندی توسط مقاومت ایران سوز و گداز کرد و نوشت: دشمنان در آستانه توافقنامه هسته‌یی ژنو برگ‌های دیگری رو کردند که ادعای جدید (مجاهدین) از آن جمله است. … چنان‌چه ایران و آمریکا بتوانند با اعتماد به‌نفس موافقت خود را اعمال کنند صف مخالفان و بدخواهان چنین موافقتنامه‌یی شامل فرانسه، اسراییل، عربستان، امارات و قطر و مخالفان سوریه و (مجاهدین) منفعل شده و آخرین تیر آنان به هدف نخورده و به خطا خواهد رفت.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر