کل نماهای صفحه

۲۲ تیر ۱۳۹۴

تجارت با قدس شريف با شعار فتح قدس از طريق كربلا و قلمونتلويزيون الجزيره 11ژوئيه15
سخنان حسن نصرالله سركرده حزب الله لبنان كه گفته بود راه قدس از قلمون در سوريه ميگذرد, اين مسأله را به اذهان متبادر ميكند كه از شهر مقدس قدس استفاده سياسي ميشود. راه قدس و يا جنگ در راه آن, شعاري است كه نظامهاي مستبد آنرا براي جنگهاي فرقه گرايي بكار ميگيرند. شعار فتح قدس را گروههاي بنيادگرا مستمرا در سخنرانيها و بيانيه هايشان بدون اينكه حتي در داخل خاك فلسطين يا در نزديكي قدس با اسرائيل جنگي كرده باشند, بكار ميگيرند تا استفاده سياسي خود را از آن بعمل آورند.
در اواخر دهه 70 ميلادي در جريان انقلاب مردم ايران, خميني آخرين جمعه ماه رمضان را بنام روز جهاني قدس اعلام كرد. اما طولي نكشيد كه خميني كربلا را ايستگاه و سكوي پرتاپ به سوي قدس دانست. چند ماه بعد از شروع جنگ 8 ساله ميان رژيم ايران و عراق, خميني سپاه بدنام قدس را تشكيل داد. خيليها احساس كردند كه قدس بعنوان يك برگ بازي بر ميز مذاكره اي تبديل شده كه براي آن هم جلسه اي تشكيل نخواهند داد.
در ناحيه جنوبي بيروت شبه نظاميان حزب الله كه رژيم ايران آنرا تأسيس كرده با يك نقشه مسير مختلف بسوي قدس يك گردهمايي برگزار كردند. حزب الله لبنان قبل از اينكه با فلسطين باشد خود را با رژيم ايران همراه مي بيند. زيرا مسير قدس را به سرزمينهاي سوريه تغيير داده است. حزب الله در سوريه وارد جنگي شده كه ربطي به فلسطين ندارد. حسن نصرالله ميگويد كه راه قدس از قلمون و سويداء و زبداني و حسكه وشهرهاي ديگر سوريه ميگذرد. بنابراين راه قدس از طريق لبنان كه كوتاه هم هست, نميگذرد.
خيليها طرحها ونقشه هاي براي قدس ترسيم كرده اند اما هيچوقت به قدس راه پيدا نكرده است. گروههاي بنيادگرا نيز از قدس براي مقاصد خودشان استفاده ميكنند و اسامي آنرا مانند بيت المقدس و قدس و ... را بر خود ميگذارند و بشارت به فتح آن ميدهند اما نه تنها قدس فتح نشده بلكه راه رسيدن به آن از هر زمان ديگري دورتر شده است.
رائد نعيرات استاد علوم سياسي در دانشگاه نجاح در نابلس: من فكر نميكنم كه فتح قدس از قلمون يا هر كشور ديگر عربي بگذرد. همه سياستمداران بر اين باورند كه سياستهاي رژيم ايران و حزب الله لبنان در اين سالها در عمل فقط و فقط باعت تقويت اسرائيل در منطقه شده است. اين امر اسرائيل را داراي پروژه هاي نظامي و توانمنديهاي ديگر كرده كه هيچ كشوري نميتواند در مقابل آن بايستد. اما برعكس اين كشورهاي عربي و منطقه هستند كه امنيت داخلي خود را توسط سياستهاي رژيم ايران در خطر مي بينند. اين فراخوان حسن نصرالله مطلقا منطقي نيست و بطور واقعي خريداري ندارد
هيچكس سنگ فلسطين را به سينه نميزند مگر اينكه اهدافي كه ميخواهد را محقق كند. ديكتاتورها در كشورهاي عربي با شعار فلسطين خودشان را براي دهه ها تثبيت كردند آنها وارد جنگها و درگيريها به نام فلسطين شدند كه رژيم خود را تثبيت كنند. اين ديكتاتورها فقط براي مردم خود فقر و فلاكت و ديكتاتوري را به ارمغان آوردند درحاليكه دم از حمايت از فلسطين ميزدند. آنهايي كه دم از فتح قدس ميزنند فقط به اسرائيل خدمت ميكنند. يكبار از طريق كربلا و عراق شعار فتح قدس ميدهند و اين كشور را به نابودي ميكشانند. بنابراين كارهايي كه اين قبيل افراد و كشورها در مورد فلسطين ميكنند هيچ ربطي به فلسطين و منافع فلسطين ندارد و به آن خدمت نميكند و فقط مسأله فلسطين را تضعيف ميكنند و باعث تقويت اسرائيل در استمرار سياست اشغالگري خود ميشوند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر