کل نماهای صفحه

۴ مرداد ۱۳۹۴

خامنه اي وتاثير جام زهر در منطقه - 700 افسر اسد از القرداحه زادگاه اسد از اسد جدا شدند


خامنه اي وتاثير جام زهر در منطقه - 700 افسر اسد از القرداحه زادگاه اسداز اسد جدا شدند


700 افسر اسد از القرداحه زادگاه اسد از اسد جدا شدند 
بعد از زهر خوردن ولي فقيه وعقب نشيني از اصلي ترين اهرم تثبيت حاكميت خود منطقه وجهان پيام ضعف خامنه اي را بوضوح دريافت كردند
تحولات اخير يمن وآزاد سازي عدن
دستگيري برادر عبدالملك الحوثي سركرده حوثي هادر عدن
 ورود تركيه در جنگ سوريه و
پيشروي هاي ارتش آزاد ومعاضان سوريه
 ورود آمريكا در اتحاد با تركيه عليه داعش و
فعال كردن پايگاه هوائي انجرليك تركيه براي جنگ منطقه اي 
احضار سفير رژيم وبرخورد بحرين در رابطه با تروريزم رژيم وارسال تروريست وسلاح از دريا كه بحرين دستگير كرده است
فرار هاي پي در پي عناصر حزب الشيطان از جبهه هاي سوريه والزبداني و... را بايددر همين راستا ارزيابي كرد.
اما امروز خبري دريافت كرديم كه حدود 700 افسر اسد از منطقه جنگي القرداحه ومسقط الراس كه ارتش آزاد پيشرويهائي داشته اند جدا شده وپناهنده شده اند 

در ميان اين افراد جدا شده از خانواده اسد وبستگانش نيز وجود دارند بنا بر همين اخبار از نفرات نزديك به علي مخلوف نيز كساني هستند علاوه بر آن اسد كه نميگذاشت علوي ها از او جدا شوند در ميان 700نفر افسر فراري تعدادي هم از علويان ميباشند
كه ربط مستفيمي هم ميتواند به زهر خوران اتمي داشته است اگر چه معلم وزير خارجه اسد چندي قبل گفته بود كه توافق اتمي تاثيري بر مناسبات ما ورژيم ايران وبر سوريه ندارد اما ولايت فقيه زهر خورده كجا وولي فقيه كردن كش وعربده كش زهر نخورده كجا

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر