کل نماهای صفحه

۲۷ تیر ۱۳۹۴

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : خامنهاي با اين توافق هسته اي يك شكست مهلك استراتژي...

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : خامنهاي با اين توافق هسته اي يك شكست مهلك استراتژي...: خامنهاي با اين توافق هسته اي يك شكست مهلك استراتژيك خورد - قمار اوباما روی استحاله رژیم وبرخی از پیامدهای توافق هسته ای .حسن داعي قم...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر