کل نماهای صفحه

۲۷ تیر ۱۳۹۴

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : روحاني شاگرد خميني وكار گذار خامنه اي در حفظ نظام ...

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : روحاني شاگرد خميني وكار گذار خامنه اي در حفظ نظام ...: روحاني شاگرد خميني وكار گذار خامنه اي در حفظ نظام است - يكي از شخصيتهاي واقعي روحاني

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر