کل نماهای صفحه

۲۰ تیر ۱۳۹۴

خامنه ورفسنجاني كه در راس حاكميت دچار شقه واختلافند به حزب الشيطان ومزدوران خامنه اي درگير در جنگ سوريه هم كشيده شده است

 خامنه ورفسنجاني كه در راس حاكميت دچار شقه واختلافند به حزب الشيطان ومزدوران خامنه اي  درگير در جنگ سوريه هم كشيده شده است

نائب يهدد بالاستقالة: صراخ من فاتورة القتلى داخل اجتماع لحزب الله

أورينت نت – بيروت | علي أ. الحسيني


تضعيف خامنه اي
شكست هاي پي در پي در جنگ سوريه
 كشته ومجروح شدن حدور 7000نفر ار نيروهاي حزب الشيطان در سوريه 
ووضعيت بد اقتصادي مردم جنوب لبنان 
كشيده شدن جنگ به الزبداني وقلمون كه ناامني وجنگ را به ميان مردم لبنان دارد ميكشد
بيماري خطرناكي كه نصرالله دارد وممكن است در آينده نزديك بميرد
عواملي هستند كه سبب شد كه اختلافهاي شديدي بين نصرالله ويگر نفرات حزب الله ايجاد شده است 
http://www.orient-news.net/index.php?page=news_show&id=87479
انتقال جنازه كشته شده ها روزانه صورت ميگيرد 
 http://www.orient-news.net/index.php?page=news_show&id=87703

فرار از جبهه سوريه توسط بسياري از نيروهاي متعرض حزب الله ادامه دارد چندين سند سوتي از فرار اين نيروها در رسانه ها وفضاي مجازي منعكس شده است.
بنا به اخبار رسيده از نيروهايي كه از حزب الله فرار كرده اند بدست ما رسيده پايه ومبناي سخنراني ماه مي 2015نصرالله كه گفته بود كساني كه ميگويند نبايد در سوريه جنگيد خائن اند به اختلافاتي ودرگيري هائي بر ميگشت كه در يك نشست خصوصي بين فرماندهان حزب الله ونصرالله ايجاد شده بود وتعدادي از آنها تهديد كرده بودند كه اگر از سوريه خارج نشويم ما ديگر نيستيم ودر سوريه نخواهيم جنگيد.
اين اختلاف
 وروحيه با ختگي
 وفرار نيروها 
كه تا بحال از اخبار دروني داشتيم اخيرا به مطبوعات نيز كشيده شده وعلني شده است 
http://www.orient-news.net/index.php?page=news_show&id=86241
بطوري كه تعدادي از نمايندگان لبناني  به اعتراض برخاستند با نصرالله به مخالفت برخاستند امار دادند كه 7000كشته وزخمي بس است جوانان ما زمان وكودكان ما كشته ميشوند وامنيت ندارند چرا در سوريه ميجنگيم بايد نيروها را بيرون بكشيم چرا بخاطر اسد كشته شويم جنگ سوريه جنگ ما نيست برادر كشي است شما ميگفتيد فلسفه وجودي حزب الله عليه اسرائيل است چرا از مسير منحرف شديم وبرادر كشي ميكنيم
كه همه اين تضادها واختلافات البته متوجه ولي فقيه خليفه ارتجاع است والا نصرالله يك دست نشانده گماشته ومزدور خامنه اي بيش نيست  وقتي درگيري واختلاف بر سر سياستهاي تجاوزكارانه ومداخلات خامنه اي در راس نظام بين روحاني رفسنجاني وسپاه اينجور بالا گرفته وكسي حرف ولي فقيه را به پشيزي نميخرد واعتنائي نميكند وبقول گفتني پشمي در كلاه خامنه اي باقي نمانده است طبيعي است كه نيروها ودلواپسان ومزدوران خارجي خامنه اي تكه پاره پده وهمديگر را بدرند فرمان نبرد از جبهه فرار كنند واعتراضهاي مردمي بالا بگيرد


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر