کل نماهای صفحه

۲۹ تیر ۱۳۹۴

گزارش اداره كل حراست آلمان قسمت اول دوم ژوئيه 2015: عليرغم مذاكرات تلاش ايران در كسب سلاح هسته اي افزايش


گزارش سال 2014 اداره حراست از قانون اساسي آلمان در 260 صفحه در تاريخ دوم ژوئيه 2015 منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. در قسمت ايران اين گزارش در صفحه 156 آمده است: «ابعاد برنامه اتمي ايران، صلح آميز يا نظامي، كماكان نامشخص است. بحث در مورد توافق به امضا رسيده در نوامبر 2013 بين جامعه بين المللي و ايران، در باره يك راه حل دراز مدت، هنوز ادامه دارد. بعد از اينكه دو بار مهلت در نظر گرفته شده تمديد شده اند. (تا 30 ژوئن 2015 مهلت دارد)
مشخص گرديد كه تخقيقات غير قانوني ايران در آلمان در مورد علوم مورد نياز ايران طي ساليان گذشته افزايش يافته اند، اين موارد در سطح جهاني از نظر كمي و كيفي، نيز رشد داشته است. اين موارد در باره كالاهايي كه در محدوده تكنيكهاي اتمي قابل جايگزيني هستند، نيز صادق هستند.
در سال 2014 مشخص گرديد كه آمار تحقيقات علوم ايران در زمينه هاي دولتي و برنامه هايي كه توسط دولت اداره ميشوند، افزايش يافته است. اين تحقيقات ميتواند در سلاحهاي هسته اي نيز مورد استفاده قرار بگيرد.
جلوگيري از اتمي شدن ايران، يك تلاش همگاني جامعه بين المللي است. همزمان و در ارتباط با مذاكراتي كه در حال انجام است، بايد بدون قيد و شرط، كليه فعاليتهاي توليد و دستاورد غيرقانوني را نيز جلوگيري كرد. وظيفه‌اي كه همكاري مقامات امنيتي ملي و بين المللي را مي طلبد. علاوه بر پشت پرده همه شرايط شناخته ناشده، همچنين در آينده نيز شناختن تلاشهاي توليد (بخصوص تركيب و ساختمان پنهاني) ايران در آلمان، قابل انتظار است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر