حسین دهقان، وزیر دفاع ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه از ادامه برنامه موشکی این کشور خبر داد و گفت که "اسرار نظامی" را در اختیار هیج مرجعی قرار نخواهد داد.

دهقان در توضیح #توافق_اتمی ایران با قدرتهای جهانی گفت که اجرای این توافق "مستلزم رعایت کامل خطوط قرمز ایران توسط 5+1 و نهادهای بین المللی" است.

دهقان گفت که توافق ایران با قدرتهای جهانی فقط روی موضوع هسته ای بوده و این کشور "اجازه دسترسی به اسرار نظامی و امنیتی خود را به هیچ مرجعی" نخواهد داد.

هفته گذشته ایران و گروه کشورهای 5+1 در مورد برنامه اتمی این کشور به توافقی دست یافتند که در طی یک دوره زمانی قرار است برنامه اتمی ایران محدود شود و تحریمهای اقتصادی این کشور به تدریج لغو گردد.