کل نماهای صفحه

۲۶ مهر ۱۳۹۴

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : حسن حسين الحاج ايا با حسين همداني كشته شده است - ن...

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : حسن حسين الحاج ايا با حسين همداني كشته شده است - ن...: نا امنی در سنگرهای حزب الله در بعلبک قدرت قبیله ای در این شهر لبنانی یک واقعیت است دختران حسن حسین الحاج، یکی از فرماندهان حزب الله ک...

نا امنی در سنگرهای حزب الله در بعلبک

قدرت قبیله ای در این شهر لبنانی یک واقعیت است
 دختران حسن حسین الحاج، یکی از فرماندهان حزب الله که هفته گذشته در سوریه کشته شد، در حالی که عکس های او را در دست دارند در تشییع جنازه وی گریه می کنند – عکس از آسوشیتد پرس

دختران
حسن حسین الحاج، یکی از فرماندهان حزب الله که هفته گذشته در سوریه کشته
شد، در حالی که عکس های او را در دست دارند در تشییع جنازه وی گریه می کنند
– عکس از آسوشیتد پرس

۲ نظر: