احمد دواود اغلو نخست وزیر ترکیه، روز شنبه 17 اکتبر فاش کرد که افرادی وابسته به رژیم اسد در میان نیروهای داعش حضور دارند.
اغلو در یک مصاحبه تلویزیونی با تاکید بر اینکه عناصری از رژیم اسد در داخل گروه داعش نفوذ دارند، گفت:«رژیم اسد بیش از هرکس دیگری به برپایی آشوب در ترکیه علاقه دارد».
نخست وزیر ترکیه تاکید کرد، حفاظت از وحدت و یکپارچگی سرزمین سوریه و عراق از اصول استراتژیک دولت ترکیه است که این کشور تاکنون در سیاست خارجی اش دنبال کرده است.
اغلو افزود:«حزب پ.ک.ک، داعش وحزب آزادیبخش انقلابی مردمی، همه خواهان برپایی آشوب و بی نظمی در ترکیه هستند این احزاب اگر چه به ظاهر دشمن یکدیگر هستند اما در اصل برپایی آشوب و ناامنی در ترکیه هدفی مشترک دارند».
نخست وزیر ترکیه اظهار داشت:«داعش به وسیله جنایتکارانی که از زندان های رژیم سوریه آزاد شدند، تاسیس شد. منابع انسانی این تشکیلات بر خلاف تصور خیلی ها تنها بیگانگان نیستند.جنگجویان خارجی بعدها به این تشکیلات ملحق شدند».
داود اغلو افزود:«نیروهای تروریستی با هماهنگی و همکاری مناطق سوریه را در میان خود تقسیم کردند».